Enneagrammets personlighetstypologi

Vad är enneagrammet?

”Enneagrammet” är flera saker – en geometrisk symbol, en personlighetstypologi och en modell för inre utveckling. Eller, egentligen är det förstås bara den geometriska symbolen som är ett enneagram. Ennea är grekiska och betyder ”nio”, och grammos betyder ”bild” (som i ”diagram” eller ”pentagram”). Men även när vi talar om enneagrammets personlighetstypologi eller enneagrammets typer som modell för inre utveckling benämner vi det ofta bara ”enneagrammet”.

Personlighetstyperna

När det gäller typerna använder vi ofta enneagrammet som en ”diganosmodell” för att typbestämma oss själva och/eller andra. Och även om det är både roligt och nödvändigt (om vi vill använda enneagrammet som ett verktyg för inre utveckling) slutar inte resan där. I själva verket har den knappt börjat.

Främst är enneagrammet en karta för inre utveckling. Visst, vi har främst en av personlighetstyperna – men vi besitter naturligtvis drag från alla nio energierna. Vi är människor ju inga kloner som bara finns i nio varianter, utan vi är oändligt rikt varierade. I själva verket är vi unika. Men genom att se hur de olika enneagramtyperna – och framförallt hur rädslor, vanor och livsåskådning hos vår grundtyp – kommer till uttryck inom oss själva kan vi få hjälp och vägledning på vår resa genom livet.