Enneagrammets personlighetstypologi

Upplevelsebaserade kurser

Bakom den här sidan om enneagrammets personlighetstypologi står Cicci Lyckow Bäckman, som även arbetar med upplevelsebaserad inre utveckling i företaget Levande kraft Skandinavien. Där erbjuder hon tillsammans med Per Bäckman kurser, föredrag och privatsessioner. Båda är väl insatta i enneagrammet, så även på Levande kraft-kurserna är det många av deltagarna som satt sig in i modellen och använder den för sin utveckling även när den inte uttryckligen är en del av kursen.

Dancers
Levande kraft-kurserna är uppdelade i steg I steg II och steg III, (varav den sista ändras för varje gång). Översatt till enneagramtermer kan man säga att steg I, som sträcker sig från torsdag kväll till söndag eftermiddag, handlar mycket om den instinktiva energin – om grounding, rörelse och närvaro i kroppen. På steg II, som är en dag längre (onsdag–söndag), tar vi med energin ett steg längre och hittar hjärtat. Här fortsätter vi att röra oss och ha kontakt med fötterna, men fokus är lite mjukare och ligger i högre utsträckning på att lyssna till ”den inre rösten” och börja agera i enlighet med det vi verkligen vill. Steg III, som får ett nytt tema varje år, är ytterligare en dag längre (tisdag–söndag) och integrerar även den intellektuella energin, med allt vad den innebär av tankemönster, identifikation och inre stillhet. Du kan läsa mer om kurserna via länkarna ovan.