En förståelse i allt finare detalj

Har du sett ”mandelbrotmängden” någon gång? Den har med fraktalberäkningar att göra och bakgrunden är ganska komplicerad, men det jag just nu tänker på är utkanterna på den svarta figuren.
De är fascinerande så tillvida att hur mycket man än zoomar in på kanten fortsätter mönstret att framträda. Eftersom mönstret är resultatet av en matematisk ekvation finns det ingen slutgiltig upplösning, utan man kan zooma in i det oändliga.

Lite så känns enneagrammet för mig. Vi kan börja med nio typer, som får nyanser av sina grannar, av hur våra instinkter är prioriterade, hur balanserade vi är som personer, vilken familj och nation vi vuxit upp i – och så vidare, och så vidare. Det går inte att ”räkna ut” människor eller sätta dem i fack, som många blir rädda för när man pratar personlighetstypologi. Men det går att förstå, i allt finare detalj. Och det är den möjligheten som påminner mig om mandelbrotmängden.

För livets mest krävande, spännande, smärtsamma och givande utmaningar kommer ju inte sällan i form av just våra medmänniskor. Hur ofta har vi önskat, medvetet eller omedvetet, att det fanns en handbok för hur man skulle hantera olika människor? Kommentarer som ”Jag är väl inte tankeläsare heller!”, ”Kan de inte lära sig att kommunicera”, ”Måste han vara så burdus?” och ”Varför kan hon aldrig säga vad hon tycker?” visar att vi ofta går bet på hur andra människor resonerar – åtminstone i den grad det skiljer sig från hur vi själva fungerar.

När jag upptäckte enneagrammet var det lite som att få den där handboken. Det vill säga, någon direkt handbok var det ju inte, utan snarare en fragmentarisk förståelse som bit för bit föll, och fortfarande faller, på plats. Precis som i mandelbrotfiguren kunde jag upptäcka mer och mer, i allt finare detalj. När jag började förstå den enorma potentialen som enneagrammet har att hjälpa oss i vår inre utveckling kom tanken att kombinera den med våra Levande kraft-kurser. Det hade vi ju förstås gjort hela tiden, inombords – mendrömmen var att kombinera den aktiva, medvetna kunskapen om själva modellen och all dess potential med det upplevelsebaserade, terapeutiska självkännedomsarbetet.

Och si, vår dröm blev verklighet! Nu kan vi erbjuda Egobitar – en utbildning för dig som jobbar eller vill jobba med människor på något vis eller för dig som ”bara” vill fördjupa din egen inre utveckling och förståelse för dig själv och andra. Utbildningen utgörs av tre olika block – Det upplevelsebaserade blocket, enneagramblocket och en avslutande diplomvecka – och du kombinerar innehållet i den ordning som passar dig. Därför kan utbildningen också ta olika lång tid för olika deltagare (minst 1½ år, max 3 år). Till dig som redan är med på resan säger vi hurra och välkommen! Och du som är nyfiken – hör av dig! ♥

Leave a reply

Vill du lära dig möta andra och dig själv?

EGOBITAR är en utbildning för dig som hjälper eller leder andra (och för alla som vill växa och utvecklas)!

Välkommen till det upplevelsebaserade, diplomerande utvecklingsprogrammet Egobitar för dig som möter och hjälper människor att växa. Utbildningen vänder sig till coacher, tränare, terapeuter, anställda inom kyrkan och chefer av alla slag – kort sagt, personer som använder en stor del av sin arbetstid åt att möta, bemöta och hjälpa andra människor. Naturligtvis är den öppen även för dig som ”bara” vill utvecklas som människa.

Läs mer om utbildningen eller ta kontakt nu!

Vill du lära dig möta andra och dig själv?

EGOBITAR är en utbildning för dig som hjälper eller leder andra (och för alla som vill växa och utvecklas)!

Välkommen till det upplevelsebaserade, diplomerande utvecklingsprogrammet Egobitar för dig som möter och hjälper människor att växa. Utbildningen vänder sig till coacher, tränare, terapeuter, anställda inom kyrkan och chefer av alla slag – kort sagt, personer som använder en stor del av sin arbetstid åt att möta, bemöta och hjälpa andra människor. Naturligtvis är den öppen även för dig som ”bara” vill utvecklas som människa.

Läs mer om utbildningen eller ta kontakt nu!

Vill du lära dig möta andra och dig själv?

EGOBITAR är en utbildning för dig som hjälper eller leder andra (och för alla som vill växa och utvecklas)!

Välkommen till det upplevelsebaserade, diplomerande utvecklingsprogrammet Egobitar för dig som möter och hjälper människor att växa. Utbildningen vänder sig till coacher, tränare, terapeuter, anställda inom kyrkan och chefer av alla slag – kort sagt, personer som använder en stor del av sin arbetstid åt att möta, bemöta och hjälpa andra människor. Naturligtvis är den öppen även för dig som ”bara” vill utvecklas som människa.

Läs mer om utbildningen eller ta kontakt nu!