Tvåans utvecklingsnivåer

Personlighetstyp Två brukar kallas Hjälparen eller Givaren, och dessa epitet kan givetvis tolkas både positivt och negativt. När Tvåan färdas upp och ner genom sina utvecklingsnivåer kan både hjälpen och givandet ta sig mer eller mindre sunda uttryck, som du kan se nedan.

Här redovisar vi Tvåans resa i nivåerna, från befrielsens nivå (nivå ett) och ända ner till den patologiska destruktivitetens nivå (nivå nio). I hela detta spektrum, från strålande utveckling och mognad till psykotisk destruktivitet, kan vi hitta Tvåor.

Testa din typ här

 

Nivå 1–3: Mogen – i balans

Nivå 1: Ger sig själv näring, älskar villkorslöst
Tvåorna släpper taget om föreställningen att de inte får ta hand om sig själva. Därför kan de också äga sina känslor och behov och blir fria att älska andra utan förväntningar. De uppnår också sin högsta önskan, och integrerade Tvåor upplever villkorslös kärlek gentemot både sig själva och andra. De är glädjefyllda, barmhärtiga och ödmjuka.

Nivå 2: Empatisk, omtänksam
Här fokuserar Tvåorna på sina känslor för andra – sin kärleksfulla omtanke – som ett försvar mot sin grundläggande rädsla. Självbild: ”Jag är kärleksfull, omtänksam och osjälvisk.”

Nivå 3: Stödjande, generös
Tvåan förstärker sin självbild genom att göra andra gott. De ger generöst av sin tid och energi och är uppskattande, uppmuntrande och stödjande mot andra. De är också emotionellt uttrycksfulla och tycker om att dela med sig av sina talanger till andra.

Nivå 4–6: Genomsnittlig

Nivå 4: Välmenande, är folk till lags
Tvåorna börjar bli rädda att det som de gör för andra inte räcker till och att andra innerst inne inte vill vara med dem. De vill komma andra närmare och ha bekräftelse på att andra tycker om dem. Tvåor försöker odla vänskapsförhållanden och vinna över människor på sin sida genom smicker, stöd och att vara till lags.

Nivå 5: Manipulativ, påträngande
De oroar sig för att andra ska älska någon annan mer än dem, så de vill att andra ska behöva dem. De försöker ställa andra i tacksamhetsskuld genom att sätta deras behov före sina egna. De är stolta men behövande, och de vill ogärna släppa andra utom synhåll.

Nivå 6: ”Viktig”, arrogant
De är arga för att andra tar dem för givna, men de är oförmögna att uttrycka att det sårar dem. I stället börjar de klaga över sin hälsa, dra uppmärksamhet till sina goda gärningar och påminna andra om hur mycket de gjort för dem. De undertryckta känslorna börjar skapa fysiska problem.

Nivå 7–9: Psykologisk obalans

Nivå 7: Urskuldande, martyr
På den här nivån är Tvåorna rädda att de börjat driva bort människor, och det kan vara sant. För att rädda sin självbild rationaliserar de sitt eget beteende genom att se andra som ”själviska och otacksamma”. De försöker väcka medlidande hos andra i brist på kärlek, och de gör andra beroende av sig för att undvika att bli lämnade.

Nivå 8: Krävande, tvingande
De har blivit så desperata i sin jakt på kärlek att de börjar söka den med en besatthet. De känner att de har rätt till vadhelst de vill ha eftersom de lidit så mycket, och de kan agera ut behovet av uppskattning och gillande på hänsynslösa och opassande sätt.

Nivå 9: Känner sig som offer, en börda
Insikten att de kanske varit ”själviska” eller till och med skadat någon annan blir för mycket för de psykologiskt obalanserade Tvåorna. De bryter samman både fysiskt och emotionellt och spelar ut rollen som offer och martyr så att andra känner sig tvingade att ta hand om dem.

 

© The Enneagram Institute