Treans utvecklingsnivåer

Personlighetstyp Tre brukar kallas Förebilden eller Statussökaren, och dessa epitet kan givetvis tolkas både positivt och negativt. När Trean färdas upp och ner genom sina utvecklingsnivåer kan hans eller hennes egenskaper ta sig mer eller mindre sunda uttryck, som du kan se nedan.

Här redovisar vi Treans resa i nivåerna, från befrielsens nivå (nivå ett) och ända ner till den patologiska destruktivitetens nivå (nivå nio). I hela detta spektrum, från strålande utveckling och mognad till psykotisk destruktivitet, kan vi hitta Treor.

Testa din typ här

 

Nivå 1–3: Mogen – i balans

Nivå 1: Inre riktning, äkta
Treorna släpper taget om föreställningen att deras värde är beroende av andras positiva uppfattning om dem, och de kan därmed upptäcka sin sanna identitet och sin innersta längtan. De uppnår också sin högsta önskan och känner sig värdefulla och uppskattade. De accepterar sig själva och blir äkta och välvilliga varelser.

Nivå 2: Anpassningsbar, beundransvärd
Här fokuserar Treorna på vad andra uppskattar, och de anpassar sig själva för att bli mer värdefulla. Självbild: ”Jag är enastående, kapabel och välanpassad, och jag har en oändligt potential.”

Nivå 3: Målinriktad, självförbättrande
Trean förstärker sin självbild genom att utveckla sig och sina färdigheter. De är kompetenta, uthålliga och har gott självförtroende, och de blir framstående inom vad de än företar sig. De är också duktiga på att kommunicera och blir ofta populära förebilder och en inspiration för andra.

Nivå 4–6: Genomsnittlig

Nivå 4: Framgångsinriktad, framträdande
Treorna börjar bli rädda att deras prestationer ska överskuggas av andras – att deras ansträngningar inte ska förläna dem den uppmärksamhet de söker. De måste därför utmärka sig mer och prestera mer. De driver sig ständigt att åstadkomma mer och mer.

Nivå 5: Imagemedveten, egennyttig
De oroar sig för att de ska förlora andras gillande, så de vill imponera på folk. De strävar efter att odla sådana egenskaper som de tror ska ge dem bästa möjliga framtoning. De är ambitiösa men tvivlar på sig själva, och de vill blir beundrade och åtrådda. De har ofta problem med närhet.

Nivå 6: Självupphöjande, grandios
De är rädda för att andra inte ska lägga märke till dem om de inte är enormt framgångsrika eller framstående, och därför försöker de övertyga sig själva och andra om att det ligger något i deras grandiosa anspråk. De upphöjer sig själva, konkurrerar med andra och är arroganta som försvar mot att känna sina behov.

Nivå 7–9: Psykologisk obalans

Nivå 7: Utan principer, bedräglig
På den här nivån är Treorna rädda att de ska misslyckas och att alla deras anspråk är tomma och falska – och det kan vara sant. För att rädda sin självbild börjar de bedra både sig själva och andra. De säger vad som helst som kan tänkas imponera på folk eller rädda dem undan att bli genomskådade. Inom sig känner de sig tomma och deprimerade.

Nivå 8: Dubbelspelande, opportunistisk
Psykologisk obalansa Treor har blivit så desperata i sin jakt på uppmärksamhet att de kan hitta på vilken historia eller plan som helst för att dölja hur illa det är ställt med dem. De vill inte att någon ska se hur dåligt de mår, och de är beredda att göra allt för att deras depression eller osunda handlingar inte ska märkas.

Nivå 9: Besatt, obarmhärtig
Verkligt osunda Treor känner att det inte finns något mer de kan göra för att försöka få den uppskattning de söker, och de riskerar att förlora kontrollen över undertryckt fientlighet och raseri. De kan söka hämnd på verkliga eller inbillade plågoandar och ge sig på alla som de upplever har avvisat dem.

 

© The Enneagram Institute