Enneagrammets personlighetstypologi

Tre sociala stilar – horneygrupperna

Den neo-freudianska psykoanalytikern Karen Horney (1885–1952) talade om tre olika människotyper: de som gick bort från andra, de som gick till andra och de som gick emot andra. I enneagrammet återfinns dessa tre grupper enligt följande:

1. Självsäkra – påstridiga och självhävdande personer som kräver saker
2. Ansvarstagande – anpassningsbara, eftergivna personer som förtjänar saker
3. Avvaktande – reserverade, undvikande personer som drar sig tillbaka

Det som horneygrupperna visar är med vilken strategi respektive typ försöker uppnå sina viktigaste mål och tillgodose sina fixeringar (så som de anges av triaderna.) Även om de tre typerna i det instinktiva centret, Ettan, Åttan och Nian, söker samma saker i livet tillämpar de radikalt olika strategier – och så vidare för alla typerna.

Även den här gruppindelningen utgår från de tre balanspunkterna (Trean, Sexan och Nian) och inkluderar förutom balanspunkten de två typer som undertryckt eller utelämnat samma center som balanspunkten (se nedan). Det innebär att var och en av horneygrupperna har en medlem ur varje triad.