Enneagrammets personlighetstypologi

Tre reaktionsmönster – harmonigrupperna

Ett av enneagramexperterna Don Risos och Russ Hudsons bidrag till enneagrammets ”treenighet” är upptäckten av harmonigrupperna – ännu en häpnadsväckande symmetrisk och adekvat indelning. De tre harmonigrupperna är:

1. Intensitet – där typerna visar sina reaktioner tydligare och vill ha respons
2. Kompetens – där typerna hanterar problem rationellt och distanserat
3. Positivitet – där typerna ser positivt på problem och kanske förringar dem

Harmonigrupperna visar är hur respektive typ hanterar det om han eller hon inte lyckas uppnå sina viktigaste mål och tillgodose sina fixeringar (så som de anges av triaderna) med sin speciella strategi eller sociala stil (som anges av horneygrupperna). Två olika typer ur samma triad, som Ettan och Åttan får tack vare sina skilda harmonigrupper olika sätt att reagera när strategin brister.

Även den här gruppindelningen utgår från de tre balanspunkterna (Trean, Sexan och Nian) och inkluderar förutom balanspunkten de två typer som är näst närmast balanspunkten på vardera sidan. Det innebär att var och en av harmonigrupperna har en medlem ur varje triad (se respektive illustration nedan).

Ett område där det kan vara mycket bra att känna till harmonigrupperna är när man ska lösa konflikter. Alla tre infallsvinklarna behövs för att lösa en konflikt på ett varaktigt och tillfredsställande sätt – vi måste kunna se rationellt på saken (som kompetensgruppen), vi måste vara medvetna om våra känslor (som den intensiva gruppen)  och vi måste ha förmågan att se det som är positivt (som den positiva gruppen).

Om två personer har en konflikt har konflikten, i bästa fall, tillgång till två av de tre mönstren. Låt oss säga att en ”kompetent” och en ”intensiv” människa möts i en konflikt. Inte nog med att deras två olika infallsvinklar förmodligen skär sig och får dem att uppleva det som om den andre inte lyssnar – dessutom saknar kanske båda två förmågan att spontant fokusera på det positiva i situationen som kanske skulle gå att bygga lösningen på. Samma haltande bild får vi om vi tänker oss en ”positiv” person och en ”kompetent” – om ingen av dem är medveten om eller har tillgång till sina underliggande känslor är det troligt att konflikten blossar upp igen efter en tid även om man tillfälligt lyckas lösa den.

Ibland kan par som delar samma harmonigrupp uppleva det som bra att de har samma inställning, och det är det också – ibland. Men det positiva paret riskerar att blunda för uppenbara problem på ett sätt som ger dem möjlighet att växa sig större och mer svårlösta, det kompetenta paret löper risken att tappa sin personliga kontakt medan medlemmarna i det intensiva paret lätt kan bränna ut sig (och trassla in sig!) i sin intensitet. På detta område, som de flesta andra, är balans en god sak – och redan medvetenheten om sådana här skillnader mellan individer är ett stort steg på vägen!