Enneagrammets personlighetstypologi

Testa din typ

Det finns åtskilliga olika enneagramtest att finna för den som är intresserad, och även om det är omöjligt att göra ett personlighetstest med garanterad träffsäkerhet kan det vara roligt att pröva de test som finns. Nedan hittar du Don Risos och Russ Hudsons QUEST (QUick Enneagram Sorting Test) som är ett snabbt men ändå ganska talande test. Enligt upphovsmännen är det mycket sannolikt att du hittar din personlighetstyp bland de tre högst rankade typerna i ditt testresultat. Till skillnad från de många ”frågetest” som finns ger detta test en lite tydligare känsla för ”energin” hos respektive typ. Välkommen att pröva!

QUEST – Quick Enneagram Sorting Test
The QUEST är en reviderad version av den version som publicerades i Riso-Hudsons bok Wisdom of the Enneagram, © 1999. Författarna rekommenderar att du även läser deras typbeskrivningar (på deras egen hemsida nedan är språket engelska) och för att få hjälp att fastställa din typtillhörighet. Om du skulle vilja göra det större testet (RHETI) av samma upphovsmän kan du göra detta mot en kostnad på webbplatsen nedan. Det testet finns också i tryckt form i deras bok Discovering your Personality Type.

Don Riso och Russ Hudson hittar du på www.enneagraminstitute.com.

Nedan finner du två grupper med tre textstycken i varje. Läs igenom de tre styckena i den första gruppen och välj det stycke som är och har varit mest likt dig. (Det gäller ”dig” så som du varit under övervägande delen av ditt vuxna liv. Om du är tveksam kan du jämföra med hur du var i 25-årsåldern – det är oftast en god indikator.)
Läs sedan de tre styckena i nästa grupp och gör likadant där. Sätt sedan samman styckenas bokstäver till en kod för att se vilken typ du mest sannolikt tillhör.
Överanalysera inte innehållet i texten – du behöver inte hålla med om varenda ord i det stycke du väljer. Huvudsaken är att du känner igen dig i den genomgående ”tonen” i stycket.
Om du är tveksam inför valet i någon av grupperna kan du välja två stycken i ena gruppen, så får du två tänkbara typer i resultatet. (Du kan givetvis välja två stycken i båda grupperna, men då slutar det med att du får fyra tänkbara typer, och du vinner förmodligen på att lägga en extra minut på valet i stället.) Resultatet i det här testen ger en fingervisning om din typtillhörighet, men liksom alla andra personlighetstest kan man inte utfärda någon hundraprocentig garanti. Det är först när du bekantar dig med systemet lite mer ingående som du kan bekräfta din typ.

Grupp 1

Stycke A:
Jag har alltid varit ganska oberoende och tagit för mig. För mig känns det som om livet fungerar bäst när man går rakt på sak. Jag ställer upp mål, engagerar mig och vill att det händer något. Jag gillar inte att sitta och vänta – jag vill uppnå något stort och påverka min omgivning. Jag söker inte nödvändigtvis konfrontationer, men jag låter ingen hunsa mig heller. För det mesta vet jag vad jag vill och skaffar mig det jag vill ha. Jag engagerar mig med hull och hår både i arbete och nöjen.

Stycke B:
Jag har alltid varit ganska tystlåten, och jag är van att vara för mig själv. Jag brukar inte dra särskilt mycket uppmärksamhet till mig socialt, och jag är sällan framfusig eller självhävdande. Jag trivs inte med att ta ledningen eller med att konkurrera med andra. Många skulle antagligen säga att jag är något av en drömmare; en hel del av mina aktiviteter försiggår i huvudet. Jag kan vara ganska tillfreds utan att känna att jag måste göra något hela tiden.

Stycke C:
Jag har alltid varit mycket ansvarsfull och hängiven. Jag känner mig hemsk om jag inte håller vad jag lovar och gör det som förväntas av mig. Jag vill att människor ska veta att jag finns där för dem och att jag gör det jag tror är bäst för dem. Jag har ofta gjort stora uppoffringar för andra, antingen de vet om det eller ej. Jag är sämre på att ta hand om mig själv – jag gör det som behöver göras, och slappnar av (och gör det jag vill) om det blir tid över.

Grupp 2

Stycke X:
Jag har i allmänhet haft en positiv livssyn och tror att allt ska ordna sig till det bästa. Jag kan oftast hitta något att vara entusiastisk över och olika sätt att sysselsätta mig. Jag gillar att vara med människor och hjälpa andra att må bra – jag uppskattar att kunna dela mitt välbefinnande med dem. (Jag känner mig inte alltid på topp, men jag försöker normalt att inte visa det.) Den här positiva inställningen har dock ibland inneburit att jag skjutit upp mina egna problem för länge.

Stycke Y:
Jag känner starkt för saker och ting – de flesta kan avgöra om jag är upprörd över något. Jag kan vara på min vakt med andra människor, men jag är känsligare än vad jag låtsas om. Jag vill veta var jag står i förhållande till andra och vilka och vad jag kan räkna med. Det är ganska tydligt för de flesta var de står när det gäller mig. När jag är upprörd över något vill jag ha respons från andra och att de ska bli lika engagerade som jag. Jag känner till reglerna, men jag vill inte att någon ska tala om för mig vad jag ska göra. Jag vill bestämma själv.

Stycke Z:
Jag är kontrollerad och logisk – jag tycker inte om att avslöja mina känslor eller dyka för djupt ner i dem. Jag är effektiv – till och med perfektionistisk – när det gäller mitt arbete, och jag föredrar att arbeta för mig själv. Vid personliga problem eller konflikter försöker jag att inte låta mina handlingar påverkas av mina känslor. En del säger att jag är för kylig och distanserad, men jag vill inte att privata reaktioner ska ta min uppmärksamhet från det som verkligen är viktigt. Jag är glad att jag oftast inte visar min reaktion när andra går mig på nerverna.

Utvärdering

Sätt nu samman bokstäverna för de två stycken som stämde bäst in på din personlighet. Låt oss säga att du valde stycke A i grupp 1 och stycke Z i grupp 2. Det genererar kombinationen AZ och representerar den personlighetstyp som det är mest sannolikt att du tillhör.

Om du tyckte att det var ”oavgjort” mellan två stycken i en av grupperna – om du till exempel velade fram och tillbaka mellan X och Z i grupp 2 – kan du pröva att sätta samman även din andravalskombination, dvs A och X, till en ”andraplatstyp”. När du sedan läser beskrivningarna av respektive typ klarnar sannolikt bilden. Nedan kan duse vad kombinationerna står för. Om du klickar på respektive typnamn kommer du till våra typbeskrivningar som bland annat innehåller en typbeskrivning från Don Riso och Russ Hudson.

AX – 7 – Entusiasten – spontan, allsidig, lättdistraherad och splittrad
AY –  8 – Utmanaren – självsäker, beslutsam, viljestark och konfronterande
AZ  –  3 – Presteraren – anpassningsbar, bäst, driven och imagemedveten
BX – 9 – Fredsmäklaren  mottaglig, lugnande, behaglig och självbelåten
BY – 4 – Individualisten – uttrycksfull, dramatisk, självcentrerad och lynnig
BZ –  5 – Specialisten – uppmärksam, påhittig, hemlighetsfull och isolerad
CX – 2 – Hjälparen – öppenhjärtig, generös, härsklysten och tillmötesgående
CY – 6 – Ifrågasättaren – engagerad, ansvarsfull, ängslig och misstänksam
CZ – 1 – Förbättraren – principfast, målmedveten, kontrollerad och perfektionistisk