Enneagrammets personlighetstypologi

Sveriges mest omfattande enneagramutbildning

PrintUtvecklingsprogrammet EGOBITAR är en diplomerande deltidsutbildning i tre block där du lär dig att möta människor på ett nytt sätt. Ett block innefattar upplevelsebaserad inre utveckling i fem separata delkurser. Ett andra block innefattar en komplett, djupgående enneagramutbildning med webinarier, självstudier, skrivuppgifter samt praktiska utbildningsdagar. Det tredje blocket är diplomveckan, där vi integrerar kunskapen, knyter ihop trådarna och rätar ut eventuella frågetecken. Du börjar utbildningen med att gå den upplevelsebaserade Levande kraft steg I, och sedan fortsätter du i den takt som passar dig.

Det du erbjuder i ditt arbete påverkas det alltid av själva mötet med de människor som du arbetar med. EGOBITAR ger dig en oslagbar fördel, eftersom du lär dig att eliminera den oönskade inverkan som vårt undermedvetna bagage kan ha på mötet med andra. Det du erbjuder världen blir helt enkelt klarare, tydligare och mer användbart! Läs mer om utbildningen på egobitar.se eller på levandekraft.se.