Sexans utvecklingsnivåer

Personlighetstyp Sex brukar kallas Ifrågasättaren eller Felsökaren, och dessa epitet kan givetvis tolkas både positivt och negativt. När Sexan färdas upp och ner genom sina utvecklingsnivåer kan den fokuseringen vid trygghet och vägledning ta sig mer eller mindre sunda uttryck, som du kan se nedan.

Här redovisar vi Sexans resa i nivåerna, från befrielsens nivå (nivå ett) och ända ner till den patologiska destruktivitetens nivå (nivå nio). I hela detta spektrum, från strålande utveckling och mognad till psykotisk destruktivitet, kan vi hitta Sexor.

Testa din typ här

 

Nivå 1–3: Mogen – i balans

Nivå 1: Självtillit, mod
Sexorna släpper taget om föreställningen att de måste söka stöd hos någon eller något utanför sig själva och upptäcker i stället sin egen inre vägledning. Deras högsta önskan går också i uppfyllelse – att finna hjälp och stöd, särskilt inom sig själva. Som resultat blir de trygga i sig själva, grundade, lugna och tappra.

Nivå 2: Engagerande, pålitlig
Här fokuserar Sexorna på sin omgivning för att hitta stöd och upptäcka eventuella faror. De är väldiga, pålitliga och engagerande och vill bygga upp relationer och stabilitet i sin värld. Självbild: ”Jag är stabil, uppmärksam och pålitlig.”

Nivå 3: Hängiven, samarbetsvillig
Sexorna förstärker sin självbild genom att arbeta ansvarsfullt på ömsesidigt välfungerande system. De bildar allianser med andra och bidrar själva med sparsamhet, hårt arbete och uppmärksamhet på detaljer. De är väldisciplinerade och praktiska, och de förutser ofta problem långt innan de inträffar.

Nivå 4–6: Genomsnittlig

Nivå 4: Plikttrogen, lojal
Sexorna börjar bli rädda att förlora sitt oberoende men upplever också att de behöver mer stöd. De investerar sig själva i människor och organisationer som de tror kan hjälpa dem, men de känner sig inte helt väl till mods med detta. De söker bekräftelse och vägledning i procedurer, regler, auktoriteter och filosofier.

Nivå 5: Ambivalent, defensiv
De oroar sig för att de inte ska kunna möta de motsägelsefulla kraven från olika håll och försöker göra motstånd mot fler åtaganden utan att samtidigt bita den hand som föder dem. De är ängsliga, pessimistiska och misstänksamma, vilket leder till större vaksamhet, impulsivitet och obeslutsamhet.

Nivå 6: Auktoritär, anklagande
De är rädda att de håller på att förlora andras stöd och är samtidigt oerhört osäkra på sig själva, så de ser sig om efter anledningar till sin oro. De är bittra, cyniska och reaktiva och upplever att deras tillit har blivit sviken. De anklagar andra och ger sig in i maktspel. .

Nivå 7–9: Psykologisk obalans

Nivå 7: Panikslagen, opålitlig
På den här nivån blir Sexorna rädda att deras egna handlingar har skadat deras trygghet, och det kan vara sant. Deras reaktiva beteende kan ha givit upphov till kriser, och detta får dem att lita ännu mindre på sig själva. De känner sig panikslagna, deprimerade och hjälplösa och letar desperat efter någonting som kan rädda dem ur situationen.

Nivå 8: Paranoid, vildsint försvar
Sexorna känner sig så osäkra och desperata att de börjar tro att andra ska omintetgöra den trygghet de har kvar. De plågas av paranoida rädslor och vanföreställningar om världen. De mal på om sina tvångsmässiga rädslor och kan ge sig på verkliga eller inbillade fiender.

Nivå 9: Självförnedrande, självdestruktiv
Insikten att de har gjort saker som de antagligen kommer att bli bestraffade för blir för mycket för Psykologisk obalansa Sexor. Skuldkänslor och självhat får dem att börja straffa sig själva, förnedra sig själva och förstöra allt de byggt upp. Självmordsförsök som rop på hjälp är vanliga.

 

© The Enneagram Institute