Nio typer, nio utvecklingsnivåer

Enneagrammet utgörs av nio olika personlighetstyper, och varje individs personlighetstyp är konstant livet igenom. Personligheten har också nio utvecklingsnivåer, som gäller för alla men som naturligtvis tar sig lite olika uttryck beroende på personlighetstyp. Utvecklingsnivåerna rör vi oss mellan över tid (såväl genom åren som, i mindre skala, under en och samma dag).

Alla typer i cirkeln angränsar förstås också till två andra typer, och det är vanligt att man som person ”lutar” sig en mycket eller lite åt ena eller andra hållet. Typernas grannar kallas för flyglar (eller ibland ”vingar”), och man talar om människors typ som ”en Etta med en Tvåaflygel” eller ”En Åtta med en Sjuaflygel”. Flygeln är alltid en direkt angränsande typ.

Varje typ tillhör också olika grupperingar inom enneagrammet, som beskriver övergripande, centrala drag som finns hos samtliga typer i gruppen. Dessutom är varje typ sammanlänkad med två andra typer genom pilarna eller linjerna i figuren (se Fördjupning).