Nians utvecklingsnivåer

Personlighetstyp Nio brukar kallas Optimisten eller Fredsmäklaren, och dessa epitet kan givetvis tolkas både positivt och negativt. När Nian färdas upp och ner genom sina utvecklingsnivåer kan fokuseringen lugn och jämnvikt ta sig mer eller mindre sunda uttryck, som du kan se nedan.

Här redovisar vi Nians resa i nivåerna, från befrielsens nivå (nivå ett) och ända ner till den patologiska destruktivitetens nivå (nivå nio). I hela detta spektrum, från strålande utveckling och mognad till psykotisk destruktivitet, kan vi hitta Nior

Testa din typ här

 

Nivå 1–3: Mogen – i balans

Nivå 1: Lugn, oövervinnelig
Niorna släpper taget om föreställningen att deras deltagande är oviktigt eller oönskat, och därmed kan de få verklig kontakt med sig själva och andra. Deras högsta önskan går också i uppfyllelse – att uppnå inre stabilitet och själsfrid. Som resultat blir de lugna, dynamiska, närvarande och finner en inre stillhet.

Nivå 2: Obesvärad, fridsam
Här fokuserar Niorna på omgivningen eller på relationer som helhet och söker upprätthålla en harmonisk stabilitet både inom sig och i omgivningen. Självbild: ”Jag är stabil, lättsam och vänlig.”

Nivå 3: Osjälvisk, tröstande
Niorna förstärker sin självbild genom att skapa och upprätthålla frid och harmoni i sin värld. De använder sig av sin tålmodiga, lugna framtoning för att medla i konflikter och lugna ner andra. De är ofta mycket fantasifulla och inspirerar andra med sin läkande, positiva syn på livet.

Nivå 4–6: Genomsnittlig

Nivå 4: Självutplånande, medgörlig
Niorna börjar bli rädda att konflikterna i deras liv ska förstöra deras inre jämvikt, så de börjar försöka undvika konflikter genom att anpassa sig efter andras vilja. De anser många saker för obetydliga för att argumentera om, men de börjar också gå med på saker som de egentligen inte vill.

Nivå 5: Oengagerad, självbelåten
De oroar sig för att förändringar i deras värld eller alltför starka känslor ska störa den inre friden, så de inrättar livet så att de inte ska bli påverkade av det som händer. De förlorar sig i trösterika rutiner och vanor och slår dövörat till när problemen nalkas.

Nivå 6: Resignerad, blidkande
De är rädda att andra ska avkräva dem reaktioner som riskerar att väcka ångest och därmed kullkasta deras inre frid, så de börjar tona ner betydelsen av problem samtidigt som de försöker avleda andras uppmärksamhet. De lunkar på genom livet med hjälp av önsketänkande och genom att undertrycka sin ilska.

Nivå 7–9: Psykologisk obalans

Nivå 7: Undertryckt, försumlig
På den här nivån blir Niorna rädda att verkligheten ska tvinga dem att ta itu med sina problem, och det kan vara sant. De kan reagera genom att försvara illusionen att allt är okej och envist stå emot alla försök att få dem att ta itu med sina problem. De är deprimerade, ineffektiva och håglösa.

Nivå 8: Dissocierande, desorienterad
Behovet att hålla fast vid den lilla jämvikt de har gör dem rädda att alls se verkligheten. Genom dissociation och förnekande försöker de utesluta allt som kan påverka dem. De framstår som bedövade och hjälplösa och upplever ofta minnesförlust.

Nivå 9: Överger sig själv, ”försvinner”
Mycket obalanserade Nior känner sig oförmögna att alls möta verkligheten. De drar sig undan in i sig själva och blir fullständigt oemottagliga. De kan försöka rädda sina illusioner om inre frid genom att fragmentera sig i olika underpersonligheter.

 

© The Enneagram Institute