Den inre kritikern

I samband med inre arbete pratar men ibland om ”den inre kritikern” – en term som kanske eller kanske inte känns som om den beskriver någonting hos dig. Jag har skrivit flera blogginlägg om kritikern på Levande kraft-bloggen, men här tänkte jag (förstås) lägga ut texten lite mer om de olika inre kritiker som vi hittar hos olika personlighetstyper.

tNHWWcNtDu kanske har hört att man säger att det inte bara är människor som har ”personlighetstyper”, utan även kulturer? Sverige, till exempel, har en nationalkaraktär eller ”kulturell personlighetstyp” med drag åt Ettan och Nian. Det betyder inte att det finns fler Ettor och Nior här, utan snarare att vilken typ en person uppvuxen i Sverige än tillhör är det troligt att han eller hon också uppvisar drag från Ettan och/eller Nian, liksom ”ovanpå” sin egen grundtyp. Det här kan vi se extra tydligt när det gäller just den inre kritikern. Vilken typ du än tillhör är det sannolikt att beskrivningarna av Ettans och/eller Nians inre kritiker kommer att klinga bekant!

Men för att förstå hur de olika formaten för den inre kritikern uppkommer måste vi först spola tillbaka lite. Det är ju inte så att det är rent slumpmässigt vilken typ av inre kritiker man har – att kritikerns beskaffenhet inte har något att göra med ens övriga energi, läggning, prioriteringar och preferenser i livet. Tvärtom. Om jag är starkt relationsorienterad som person kommer den inre kritikern förstås att fokusera på hur jag framstår i relation till andra, vad de tycker om mig och så vidare, medan den inte bryr sig lika mycket om ifall jag framstår som stark eller svag. Om mitt fokus i stället är att göra allting rätt fokuserar kritikern på det i stället, och bryr sig inte lika mycket om ifall jag råkar såra någon på vägen. Och om jag har en gladlynt, engagerad och kanske lite ansvarslös personlighet är det ju ingen poäng för min inre kritiker att tjata om regler och ansvar, för det är inte där mitt fokus ligger. Då är det faktiskt troligare att min inre kritiker driver mig att tillfredsställa mina behov och slipper utsättas för smärtsamma känslor.

Man kan säga att alla aspekterna av vår personlighet har en rot, eller en kärna, och inom enneagrammet tala man om den som essensen hos en typ, eller den essentiella energin. Man kan tänka sig hela utbudet av mänskliga energier, perspektiv, fokus och uppsättningar av olika attityder som ett prisma, med varje individ som en ljusstråle som bryts genom prismat och får sin egen färg. Beroende på vilken färg min stråle får ser min personlighet, och därmed den inre kritikern, lite annorlunda ut än andra typers. Naturligtvis finns det många fler variabler i den individuella personligheten än den här (och du kan läsa många av dem här på hemsidan) men variationen i de essentiella aspekterna – eller ”färgerna” – räcker för att illustrera ursprunget till de olika format som den inre kritikern har hos olika individer.

Under de kommande veckorna, med början på fredag, ska jag blogga en snutt om hur varje typs inre kritiker fungerar och ser ut. Vill du hänga med på resan, skriv in dig i den gröna rutan på startsidan!

Dessutom kommer det snart en helt ny kurs om den inre kritikern i ett litet, nära och alldeles underbart format! Vill du lära dig mer om dig själv och utforska din egen inre kritiker den 24–26 april, ta en titt på Levande kraft-kursen Lär känna din inre cheerleader!

One Response to Den inre kritikern

  1. Den inre kritikern har altild en hf6g rf6st- jag tycker inte att man ska le5ta sig pe5verkas se5 mycket – skriv pe5- le5t ne5gon annan (betrodd person 🙂 le4sa och le4mna kritik/goda re5d. Man ska ff6lja sitt hje4rta och gf6ra det man brinner ff6r- de5 brukar det ge5 bra (e4ven om man fe5r vara envis). Lycka till, Titti.

Leave a reply