Enneagrammets personlighetstypologi

Kurser och coaching för privatpersoner

Man kan gå enneagramkurser på flera sätt – dels, förstås, kurser där man lär sig om själva personlighetstypologin och kanske gör övningar som är uttalat typanpassade, dels kurser där man själv arbetar med sin ennegramtyp men där kursen i sig inte behandlar själva typologin utan snarare aspekter av den (till exempel de olika de olika intelligenserna eller typernas sociala stil. Enneagrammet.se erbjuder i samarbete med Levande kraft båda typerna av kurser och dessutom individuell coaching utifrån enneagrammets personlighetstypologi. Välj i menyn till vänster vad du vill läsa om.

Enneagramkurserna utgår ifrån Don Risos och Russ Hudsons – två av världens främsta enneagramexperter  – utveckling av Enneagrammet. Vilken som helst av kurserna (eller en särskilt framtagen kurs med det tema och format som önskas) kan också anordnas på förfrågan. Om du vill anordna en kurs på din ort, ta kontakt med Cicci på Levande kraft, så ordnar vi det.

Riso-Hudsons vinkling på Enneagrammet är att det är ett verktyg för ökad självkännedom och medvetenhet. Det betyder inte att det är meningslöst att använda på arbetsplatser eller i organisationer för att öka förståelsen mellan människor – det görs ofta i utlandet, med stor framgång, och har börjat breda ut sig även i Sverige – utan bara att deras utgångsläge är i det personliga arbetet med individens egen utveckling. Även vi använder med förkärlek Enneagrammet med detta fokus, och de kurser som vi erbjuder fokuserar alltid i någon grad på den individuella upplevelsen såväl som på ren information om Enneagrammet.