Enneagrammets personlighetstypologi

Huvudets intelligens

För den tänkande triaden, de typer som hör hemma i huvudcentret, är personlig säkerhet och trygghet en återkommande fråga. FemmanSexan och Sjuan är typer som ägnar mycket energi, var och en på sitt sätt, åt att upprätta och upprätthålla trygghet. Deras fokus ligger på strategier och föreställningar , och deras typiska gemensamma problem handlar om osäkerhet, ängslighet och problem med att alltid försöka förstå (även sådant som inte går att förstå).

Nyckelordet för den här triaden är rädsla. Av alla grundläggande känslor är det främst rädsla – eller oro eller ängslan – som motiverar dessa tre typer att agera i världen. (Det kan tyckas märkligt vid en första anblick när man tittar på Sjuor, men om man påminner sig att de just de är rädda för är känslomässig smärta klarnar bilden snart.) Dessa tre typer är fokuserade på att fly från det som skrämmer dem och försätta sig i trygghet där de uppfattar att det finns fast mark. Vad som känns skrämmande och vad som känns tryggt varierar mellan typerna: Femmorna är rädda för den yttre världen och praktiska frågor och flyr in i sin mentala värld, Sjuorna är rädda för sin inre värld och sina egna smärtsamma känslor och flyr ut i aktivitet och adrenalinkickar och Sexorna vacklar mellan båda synsätten och försöker försvara sig mot både inre och yttre ”farligheter” samtidigt. (Som extra krydda finns det också två versioner av varje huvudtyp – en som betonar rädslan mer medvetet och en som snarare går emot den och själv provocerar den genom att närma sig det som känns skrämmande med skräckblandad förtjusning.) Femmorna är därmed den typ som mest överdriver huvudcentrets specifika egenskaper, medan Sjuorna är mer hysteriskt kontrafobiska och flyr in i ständig aktivitet och Sexorna – centrets primära typ – har minst kontakt med den inre stillhetens inneboende intelligens.

Dessa tre typers påtagliga olikheter beror på att de hör till olika horneygrupper och harmonigrupper. Dessa grupptillhörigheter förklarar hur det kommer sig att de valt att hantera sina gemensamma problem och uppfattningar på så vitt skilda sätt.

Rädsla

 

Mogna och integrerade huvudtyper är tillitsfulla, säkra, aktivt mottagliga, fria, orienterade, öppna, trygga, självuppfyllda och tillfreds med att inte veta allt. De har en djup inre stillhet och lugn.

De negativa egenskaper som kan visa sig om de inte är fullt så mentalt sunda eller integrerade är tvivel, osäkerhet, oro, ängslan, skepsis, rädsla och skräck. Det är också vanligt att de går miste om upplevelser eller insikter för att de är så upptagna av att försöka förstå allting.