Enneagrammets personlighetstypologi

Grupperingar inom enneagrammet

När vi talar om personlighet syftar vi på det paket av drivkrafter och ”filter” som var och en har utvecklat för att kunna fungera i världen. Personligheten bygger på vårt temperament, som vi uppvisar redan mycket tidigt i livet. Temperamentet ger oss en viss drivkraft, som i sin tur får oss att rikta uppmärksamheten åt ett visst håll. Vissa är primärt uppmärksamma på att få det skydd de behöver, andra är vaksamma och håller lite distans, och åter andra vill gärna kontrollera sin omgivning. Den här inre ”motorn” kan vara mycket subtil, men den finns där och skiljer sig åt från person till person. Vårt fokus i livet ger oss naturligtvis också vissa rädslor och förvar mot rädslorna i form av motsvarande önskningar. (Om jag är rädd för smärta är min önskan att vara smärtfri, och så vidare.) För den här ”motorn” finns tre grupper inom enneagrammet, som vardera innefattar tre typer. Grupperna som anger respektive typs utgångsläge kallas Triaderna.

När vi börjar utforska världen utifrån vår triad gör vi det med en strategi, eller social stil. Även här finns tre olika varianter (och fördelningen mellan typerna är inte i samma grupper som triaderna, vilket vi kommer till längre fram). Frågan om strategi har utforskats av den tysk-amerikanska psykoanalytikern Karen Horney (1995–1952), som bland annat delade in människor i tre grupper: (1) människor som går till andra människor, (2) människor som går bort från andra människor och (3) människor som går emot andra människor. När man studerar enneagrammet märker man snart att den här indelningen är tillämpbar på de nio typerna. Vissa enneagramförfattare tror att dessa tre strategier kan fördelas på de tre triaderna, men så är inte fallet. I stället bildar de en ny gruppering, och man brukar tala om de sociala stilarna som Horneygrupperna.

Genom triaderna och horneygrupperna ser vi alltså olika drivkrafter och utgångslägen och olika strategier för att få det man söker. En tredje gruppering inom enneagrammet som identifierades av Don Riso är harmonigrupperna, som beskriver tre olika reaktionsmönster – det vill säga hur typerna reagerar inför konflikter eller svårigheter. Harmonigrupperna anger hur vår ”plan B”, ser ut, när den ursprungliga strategin sviktat.