Fyrans utvecklingsnivåer

Personlighetstyp Fyra brukar kallas Individualisten eller Romantikern, och dessa epitet kan givetvis tolkas både positivt och negativt. När Fyran färdas upp och ner genom sina utvecklingsnivåer kan hans eller hennes egenskaper ta sig mer eller mindre sunda uttryck, som du kan se nedan.

Här redovisar vi Fyrans resa i nivåerna, från befrielsens nivå (nivå ett) och ända ner till den patologiska destruktivitetens nivå (nivå nio). I hela detta spektrum, från strålande utveckling och mognad till psykotisk destruktivitet, kan vi hitta Fyror.

Testa din typ här

 

Nivå 1–3: Mogen – i balans

Nivå 1: Livsbejakande, livsförstärkande
Fyrorna släpper taget om föreställningen att deras karaktär är mer anfrätt än andras och befrias därmed från sin självupptagenhet. De får också sin högsta önskan uppfylld – att finna sig själva – och detta medför att deras problem med identitet och dess stabilitet löser sig. De är självförnyande, försonande och öppna.

Nivå 2: Introspektiv, känslig
Här fokuserar Fyrorna på sina egna känslor och tankar för att etablera en tydlig känsla av personlig identitet. Självbild: ”Jag är känslig, annorlunda och medveten om mig själv.”

Nivå 3: Självavslöjande, kreativ
Fyran förstärker sin självbild genom att uttrycka sin individualitet genom kreativa handlingar. De är vältaliga och subtila, utforskar sina känslor och intryck och hittar olika sätt att dela med sig av dem till andra. Deras kreativitet är mycket personlig, men den får ofta en universell innebörd.

Nivå 4–6: Genomsnittlig

Nivå 4: Romantiserande, iIndividualistisk
Fyrorna börjar bli rädda att deras föränderliga känslor inte ska räcka till för att hålla liv i dem och deras kreativitet, så de tar hjälp av fantasin för att förstärka sina olika humör och stämningar. De använder fantasi och stil för att framhäva sin individualitet och börjar drömma om att bli ”räddade”.

Nivå 5: Självupptagen, temperamentsfull
De oroar sig för att andra inte ska se eller uppskatta dem och deras unika egenskaper, så de spelar svårfångade – testar andra för att se om de verkligen är intresserade. De blir högdragna, självmedvetna och melankoliska och tror att deras ömtålighet ska dra till sig en räddare och hålla andra på avstånd.

Nivå 6: Eftergiven mot sig själv, dekadent
De är rädda för att livets krav ska tvinga dem att ge upp sina drömmar, och de börjar tvivla på att räddningen någonsin ska komma. De upplever att de missar något i livet och avundas andra deras stabilitet, och som följd därav undantar de sig själva från ”reglerna” och blir sensuella, pretentiösa och ickeproduktiva.

Nivå 7–9: Psykologisk obalans

Nivå 7: Hatisk, alienerad
På den här nivån är Fyrorna rädda att de håller på att slösa bort sitt liv, och det kan vara sant. För att rädda sin självbild avvisar de allt och alla som inte ger stöd åt denna självbild eller deras emotionella krav. Deras undertryckta raseri ger upphov till depression, apati och ständig trötthet.

Nivå 8: Självavvisande, kliniskt deprimerad
Psykologisk obalansa Fyror har blivit så desperata i sin längtan efter att bli den individ de fantiserar om att de börjar hata allting hos sig själva som inte svarar mot den bilden. De avskyr dig själva och hatar andra för att de inte ställt upp som räddare. De riskerar att sabotera de få bra saker de fortfarande har kvar.

Nivå 9: Förtvivlande, livsförnekande
Insikten att de har slösat bort sitt liv i sin jakt på fåfänga fantasier blir för mycket för de Psykologisk obalansa Fyrorna. De kan försöka provocera fram hjälp genom självdestruktivitet, eller också gör de helt enkelt slut på livet för att bli kvitt sin negativa självuppfattning. I vissa fall kan passionsbrott förekomma.

 

© The Enneagram Institute