Femmans utvecklingsnivåer

Personlighetstyp Fem brukar kallas Specialisten eller Uppfinnaren, och dessa epitet kan givetvis tolkas både positivt och negativt. När Femman färdas upp och ner genom sina utvecklingsnivåer kan den mentala fokuseringen ta sig mer eller mindre sunda uttryck, som du kan se nedan.

Här redovisar vi Femmans resa i nivåerna, från befrielsens nivå (nivå ett) och ända ner till den patologiska destruktivitetens nivå (nivå nio). I hela detta spektrum, från strålande utveckling och mognad till psykotisk destruktivitet, kan vi hitta Femmor.

Testa din typ här

 

Nivå 1–3: Mogen – i balans

Nivå 1: Deltagande, visionär
Femmorna släpper taget om föreställningen att de är åtskilda från sin omgivning – en utomstående iakttagare – och kan därmed börja delta i livet fullt ut. De uppnår också sin högsta önskan – att vara kapabla, kompetenta och förmögna att leva i världen. De blir klartänkta, visa, djupa och medkännande.

Nivå 2: Observant, perceptiv
Här fokuserar Femmorna på sin omgivning så att de kan känna förtroende för sin förmåga att fungera i den och hitta sätt att försvara sig mot sin grundläggande rädsla. Självbild: ”Jag är smart, nyfiken och oberoende.”

Nivå 3: Fokuserad, uppfinningsrik
Femmorna förstärker sin självbild genom att skaffa kunskap eller färdigheter som gör dem kompetenta och starka. De vill inte tävla med andra utan utforskar därför nya idéer och former. Detta kan resultera i verkligt originella idéer, uppfinningar eller konst.

Nivå 4–6: Genomsnittlig

Nivå 4: Konceptualiserande, förberedande
Femmorna börjar bli rädda att deras färdigheter är otillräckliga och att de behöver förbereda sig mer innan de kan inta sin plats i världen. De känner sig osäkra på sig själva på många områden och föredrar tryggheten i sin egen mentala värld. De studerar, övar och samlar mer kunskap, resurser och färdigheter.

Nivå 5: Frånvarande, upptagen
De oroar sig för att andras behov ska störa dem i deras egna projekt, så de stänger ute ”intrång” genom att intensifiera sin mentala aktivitet. De minimerar sina behov och blir spända, intellektuella och hemlighetsfulla. De ägnar mer tid åt att vara för sig själva och spekulera över alternativa verkligheter.

Nivå 6: Extrem, provokativ
De är rädda att andra ska hota deras nisch och försöker försvara sig mot detta. De känner harm över det självförtroende och lugn som andra uppvisar och njuter av att undergräva deras position. Deras egna idéer kan bli bisarra och oroande, och de hånar dem som inte begriper sig på dem.

Nivå 7–9: Psykologisk obalans

Nivå 7: Nihilistisk, excentrisk
På den här nivån är Femmorna rädda att de aldrig ska finna någon plats i världen, och det kan vara sant. För att finna åtminstone någon trygghet skär de av alla förbindelser med omvärlden och drar sig undan i isolering och tilltagande tomhet. De avvisar alla utom de mest grundläggande behoven, men plågas fortfarande av rädsla.

Nivå 8: Skräckslagen, yrande
Femmorna känner sig så små och hjälplösa att nästan allting ter sig olycksbådande för dem. De är fulla av mörka fantasier och underliga intryck. De gör motstånd mot all hjälp och drar sig undan andra in i febriga mardrömmar och sömnlöshet. De kan inte få stopp på sina överhettade mentala processer.

Nivå 9: Söker glömska, självutplånande
Känslan av att inte längre kunna försvara sig mot smärtan och skräcken får Femmor på den här nivån att vilja fly från verkligheten. Ibland sker detta genom psykotiska sammanbrott eller schizoida tillbakadraganden. De kan också försöka fly genom självmord.

 

© The Enneagram Institute