Ettans utvecklingsnivåer

Personlighetstyp Ett brukar kallas Förättraren eller Perfektionisten, och dessa epitet kan givetvis tolkas både positivt och negativt. När Ettan färdas upp och ner genom sina utvecklingsnivåer kan ”perfektionismen” eller reformationsviljan ta sig helt olika uttryck, som du kan se nedan.

Här redovisar vi Ettans resa i nivåerna, från befrielsens nivå (nivå ett) och ända ner till den patologiska destruktivitetens nivå (nivå nio). I hela detta spektrum, från strålande utveckling och mognad till psykotisk destruktivitet, kan vi hitta Ettor.

Testa din typ här

 

Nivå 1–3: Mogen – i balans

Nivå 1: Accepterande, vis
Ettorna släpper taget om föreställningen att de kan döma saker och ting objektivt och lär sig att närma sig livet utan att reagera emotionellt på det. De uppnår också sin högsta önskan – att ha integritet och vara tillräcklig. När de förverkligar sig själva blir de visa, accepterande, hoppfulla och ofta ädla.

Nivå 2: Utvärderande, resonlig
Här fokuserar de på överlagets ledning i livet och försvarar den från de mer ”oregerliga” delarna av personligheten. Självbild: ”Jag är förståndig, sansad och objektiv.”

Nivå 3: Principfast, ansvarsfull
De förstärker sin självbild genom att försöka leva förnuftigt och enligt sitt samvete. De är mycket etiska och självdisciplinerade och besitter en stark känsla av livsmening och övertygelse. Sanningsenliga och vältaliga föregår de med gott exempel och åsidosätter sina personliga önskemål för det högre goda.

Nivå 4–6: Genomsnittlig

Nivå 4: Förpliktad, strävande
Ettorna börjar bli rädda att andra inte bryr sig om deras principer, och de vill övertyga andra om hur rätt de har. De blir allvarsamma och drivna, debatterar med andra och försöker åtgärda problem. De utvärderar omvärlden och påpekar vad som är fel med saker och ting.

Nivå 5: Självkontroll, ordningssam
De oroar sig för att andra ska fördöma dem från deras avsteg från sina egna ideal. Nu när de argumenterat för sin ståndpunkt måste de leva upp till den hela tiden, så de försöker styra upp både sig själva och sin värld enligt stränga regler. De är punktliga och metodiska men också lättirriterade och spända.

Nivå 6: Fördömande, kritisk
De är rädda att andra ska stöka till i den ordning och balans de upprättat, och de är arga för att andra inte tar deras ideal lika allvarligt som de själva. De reagerar genom att förebrå och rätta andra för att de inte lever upp till sina principer. De är perfektionistiska, dogmatiska och sarkastiska.

Nivå 7–9: Psykologisk obalans

Nivå 7: Självrättfärdig, oflexibel
På den här nivån är Ettorna rädda att deras ideal kanske faktiskt är fel – vilket kan vara sant. För att rädda sin självbild försöker de rättfärdiga sig och tysta ner kritik. De är inskränkta, bittra, människofientliga, mycket självrättfärdiga och vägrar kompromissa eller förhandla.

Nivå 8: Tvångsmässig, motsägelsefull
Behovet av att försvara sig mot sina irrationella önskningar och impulser är så desperat att de blir som besatta av just de delar av sig själva som de vill ha kontroll över. De börjar agera ut alla sina undertryckta önskningar, samtidigt som de offentligt fortsätter fördöma dem. De kan inte hejda sig.

Nivå 9: Fördömande, bestraffande
Insikten att de har förlorat kontrollen över sig själva och gör precis de saker som de inte tolererar hos andra blir för mycket för de Psykologisk obalansa Ettorna. De försöker bli kvitt det som till synes är orsaken till besattheten såväl hos sig själva som hos andra eller i miljön, och det finns risk för självstympning, mord och självmord.

 

© The Enneagram Institute