Enneagrammets personlighetstypologi

Den sexuella instinkten – ”överförande”

Den sexuella eller överförande instinkten har med nära relationer och, ytterst, fortplantning att göra. Vissa enneagramförfattare kallar den för ”relationsinstinkt” i stället för sexuell instinkt för att visa att nyckelordet är kontakt, inte sex, och Maria Sikora kallar gruppen för ”överförande” för att visa att det inte måste vara sina gener dessa personer vill förmedla utan det lika gärna kan handla om idéer eller andra icke-fysiska saker. Sexuella/överförande personer vill ha intensitet, kontakt och respons i sina interaktioner. De är ständigt på jakt efter upplevelser att ”slukas upp av”, och de undersöker oftast sådant som de känner sig dragna till. När en person ur den här gruppen befinner sig mitt i ett intressant samtal kan det gå lång tid innan han upptäcker att han varit kissnödig, hungrig – eller i själva verket håller på att falla ihop av trötthet – i en bra stund. Han är helt enkelt för upptagen av sitt energiutbyte med den andra människan att han inte har tid att bry sig om sådana trivialiteter.

När den sexuella/överförande instinkten är stark och i balans har personen en oöverträffad förmåga att fokusera och ge allt. Om personen däremot blir psykiskt instabil eller osund kan den utmärkta fokuseringsförmågan i stället bli splittrade och ofokuserade, och han kan få en osund inställning till sex och antingen bli översexuell eller undvika sex helt och hållet. (Om han undviker det blir själva avståndstagandet också intensivt!)

Om den sexuella/överförande instinkten är den lägst prioriterade kan personen ha svårt att känna genuint engagemang i saker och ting, även om han har åsikter och preferenser. Risken finns att han i stället faller in i rutiner och blir rädd för nya och obekanta saker. Han kanske inte heller söker sig till nära relationer utan har svårt för närhet och intimitet.