Enneagrammets personlighetstypologi

Den positiva gruppen

I denna grupp ingår NianSjuan och Tvåan. Deras gemensamma nämnare är att de tillämpar en positiv livssyn för att slippa ta itu med sina egna problem och behov. ”Vad då problem, jag har inget problem?” De har svårt att balansera sina egna behov gentemot andras. Men deras syn på sina egna och andras behov varierar mellan de tre typerna. Sjuorna fokuserar på sina egna behov och på att ha roligt – de uppfattar ofta andras behov som en belastning. De undviker också känslor av smärta och tomhet genom aktivitet och att ständigt vara ”på”. Tvåorna fokuserar på andras behov och sätter en ära i att bry sig om människor. De undviker sina egna behov samt känslor av besvikelse och ilska. Niorna försöker fokusera både på sina egna behov och på andras, och båda delarna blir för mycket. De blundar för problem i omgivningen och sin egen bristande kontakt med sig själva.

Positiv-281x300