Enneagrammets personlighetstypologi

Den kompetenta gruppen

I denna grupp ingår TreanEttan och Femman. Deras gemensamma nämnare är att de åsidosätter sina personliga känslor och försöker vara objektiva, effektiva och kompetenta under stress. Deras gemensamma sätt att möta andra är med logik och en rationell infallsvinkel.

De har också alla ett speciellt förhållande till regler och förordningar, men förhållningssättet varierar mellan de tre typerna. Ettorna håller sig till reglerna och blir arga om andra kommer undan med mindre. Femmorna tenderar att ställa sig utanför lagar och förordningar, och Treorna, trions primära typ, försöker kompromissa och både följa reglerna (när det är till deras fördel) och smita undan från dem.

Kompetent-300x244