Enneagrammets personlighetstypologi

Den intensiva gruppen

I denna grupp ingår SexanFyran och Åttan. Deras gemensamma sätt att möta andra är med intensitet. De reagerar starkt och kräver respons från andra människor – om omgivningen inte engagerar sig och blir lika upprörda, glada, arga eller förvirrade som de själva är blir de ännu mer upprörda, och så vidare. Intensiva typer förväntar sig att andra ska möta och ge respons på deras egen energi.

Gruppens gemensamma nämnare är att de har svårt att balansera behovet av oberoende och behovet av stöd från omgivningen. Perspektivet varierar dock mellan de tre typerna. Fyrorna är rädda att bli övergivna och håller andra på avstånd genom att spela svårfångade. Åttorna är rädda för sårbarhet och för att bli kontrollerade av andra och är ständigt på sin vakt. Sexorna, trions primära typ, är rädda för beroende, men samtidigt för att inte få stöd utifrån; de är engagerade och defensiva samtidigt.

Intensiv-300x258