Enneagrammets personlighetstypologi

Den instinktiva intelligensen

För den instinktiva triaden, de typer som hör hemma i bukcentret, är närvaron i världen en återkommande fråga. ÅttanNian och Ettan är typer som ägnar mycket energi, var och en på sitt sätt, åt att försöka styra, kontrollera och göra motstånd mot omgivningen. Deras fokus ligger på självtillräcklighet, och deras typiska gemensamma problem handlar om motstånd, undertryckande och aggressivitet.

Den instinktiva triadens nyckelord är vrede. Det innebär inte att de går omkring och är arga hela tiden, utan bara att det är den känslan som är den drivande i personligheten och det som generellt får dem att agera i världen. Alla tre är fokuserade utåt och har en tendens att glömma bort sina egna behov. De gör motstånd mot livet och omvärlden på varsitt vis – Åttorna genom att försöka kontrollera, Ettorna genom att förbättra och Niorna genom att ignorera. Man kan säga att Åttorna upprättar sina egogränser primärt utåt och befinner sig i ständigt ”kampläge”. Ettorna riktar i stället energin inåt och använder den till att undertrycka opassande känslor och tygla sina egna instinkter för att i mesta möjliga mål leva efter sina internaliserade regler och ideal. Niorna ” triadens primära typ –  försöker göra båda delarna: både göra motstånd mot påverkan från omgivningen och hålla sina egna oönskade känslor i schack. Åttorna är därmed den typ som mest överdriver bukcentrets specifika egenskaper, medan Ettorna vänder samma kontrollbehov inåt och försöker disciplinera sig själva och Niorna har minst kontakt med den instinktiva intelligensen.

Dessa tre typers påtagliga olikheter beror på att de hör till olika horneygrupper och harmonigrupper. Dessa grupptillhörigheter förklarar hur det kommer sig att de valt att hantera sina gemensamma problem och uppfattningar på så vitt skilda sätt.

Vrede-260x300

 

Mogna och integrerade instinktiva typer är grundade, fullt närvarande, omedelbara, levande, avslappnade, öppna, engagerade och har en känsla av att existera fullt ut. De upplever helhet, kontakt, flöde, vilja, styrka, ett inre överlämnande, utan ansträngning.

De negativa egenskaper som kan visa sig om de inte är fullt så mentalt sunda eller integrerade är ständigt motstånd, brist på förankring, vaghet, avstängdhet, separation, kamp, ansträngning, matthet, bedövning, spänning, slutenhet, bristande enagagemang, egensinne, envishet, vrede (ilska) och en tendens att objektifiera andra människor. Fokus hamnar på överlevnad och egen säkerhet, och de tenderar att ”hävda sitt jag” i stället för att ”vara ett jag”.