Enneagrammets personlighetstypologi

Den självsäkra gruppen

Till denna grupp hör de människor som Karen Horney sa ”går emot andra människor”. Här ingår TreanSjuan och Åttan. Den gemensamma nämnaren hos de två sekundära typerna Sjuan och Åttan är att de blandar samman bukcentret och huvudcentret (se triaderna samt typbeskrivningarna) och inte har så god kontakt med (eller särskilt mycket till övers för) sina djupa känslor. Detta gäller också Treorna, även om dessa i sin egenskap av primär typ (belägen på den liksidiga triangeln i figuren) har lite annorlunda förutsättningar.

Alla tre självhävdande typerna är också egocentriska samt utåtriktade och expansiva i sin energi. Om de måste fatta ett viktigt beslut gör de det ofta impulsivt och direkt.

Bestämd

 

Samtliga typer i den här gruppen har en energi som säger ”titta på mig”, men var och en av dem vill skilda saker med detta. Trean vill få sitt värde bekräftat och få återspeglat för sig vad han eller hon har uppnått i världen, Sjuan vill höja energinivån i sällskapet och göra det mer fartfyllt och Åttan vill ha reaktioner och respons från omgivningen i form av en energi som möter hans eller hennes egen.