Enneagrammets personlighetstypologi

De tre instinkterna

Människan har tre grundläggande instinkter – eller snarare tre grupper av instinkter – som i större delen av enneagramlitteraturen kallas självbevarande, en sexuell och en social instinkt. (Mario Sikora beskriver dem som bevarande (preserving), överförande (transmitting) och navigerande (navigating). I allmänhet är en av dessa tre ”överanvänd” på ett sätt som gör att personen tillämpar en viss rad strategier (till exempel den sociala/navigerande instinktens funktioner) även på områden i livet där som de egentligen inte är avsedda för (till exempel sammanhang där det handlar om personens grundläggande behov – den (själv)bevarande instinktens revir – eller nära, intima relationer – den sexuella/överförande instinktens revir. Dessutom brukar någon av de tre instinkterna vara mindre utvecklad än de andra, lite grann som om egot helt enkelt prioriterat ner den .

Detta innebär att varje människa, oavsett enneagramtyp, har en ”instinktsprofil” där en av instinkterna favoriseras särskilt och en av dem är lågprioriterad. Man kan alltså tala om ”en sexuell/överförande Fyra med svag (själv)bevarande instinkt” eller ”en social/navigerande Etta med svag sexuell/överförande instinkt”.