De nio typerna

De nio olika personlighetstyperna står i relation till varandra på många olika sätt. Dels har varje typ vissa drag gemensamma med sina båda grannar i cirkeln, eller flyglar. Dessutom kan man följa en röd tråd om man går igenom dem i den ordning som de olika linjerna inne i cirkeln visar.

Nedan ser du hur Don Risos och Russ Hudson beskriver typerna med fyra ord.

1 Reformatorn principfast, målmedveten, kontrollerad och perfektionistisk
2 Hjälparen öppenhjärtig, generös, härsklysten och tillmötesgående
3 Presteraren anpassningsbar, bäst, driven och medveten om sitt intryck
4 Individualisten uttrycksfull, dramatisk, självupptagen och lynnig
5 Iakttagaren uppmärksam, påhittig, hemlighetsfull och isolerad
6 Skeptikern engagerad, ansvarsfull, ängslig och misstänksam
7 Entusiasten spontan, allsidig, lättdistraherad och splittrad
8 Utmanaren självsäker, beslutsam, viljestark och konfronterande
9 Fredsmäklaren mottaglig, lugnande, behaglig och självbelåten

 

Kanske kan du redan ana vilken personlighetstyp du själv har?

Testa dig här!

Du kan bekanta dig med typerna genom att klicka på dem och läsa de längre beskrivningarna av varje typ. Ett annat sätt är att läsa om enneagrammets struktur och lära känna typerna på så sätt. De nio typerna kan delas upp i tre olika grupperingar med tre typer i varje – efter vilket utgångsläge och vilken social stil det tillhör samt hur deras reaktionsmönster ser ut. Inom dessa grupperingar har medlemmarna vissa karaktärsdrag gemensamma, och på så sätt kan man lättare förstå likheterna och skillnaderna mellan olika typer. De flesta tycker dock att det är lättast att först läsa om typerna en och en, eftersom man ofta känner igen vänner och bekanta (och sig själv!) i dem och därför har lättare att minnas det man läser.