Åttans utvecklingsnivåer

Personlighetstyp Åtta brukar kallas Utmanaren eller Beskyddaren, och dessa epitet kan givetvis tolkas både positivt och negativt. När Åttan färdas upp och ner genom sina utvecklingsnivåer kan den fokuseringen på kraft och makt ta sig mer eller mindre sunda uttryck, som du kan se nedan.

Här redovisar vi Åttans resa i nivåerna, från befrielsens nivå (nivå ett) och ända ner till den patologiska destruktivitetens nivå (nivå nio). I hela detta spektrum, från strålande utveckling och mognad till psykotisk destruktivitet, kan vi hitta Åttor.

Testa din typ här

 

Nivå 1–3: Mogen – i balans

Nivå 1: Hängiven, hjältemodig
Åttorna släpper taget om föreställningen att de alltid måste ha kontroll över sin omgivning, och detta ger dem paradoxalt nog chansen att sänka garden och låta hjärtat läkas. Deras högsta önskan går också i uppfyllelse – viljan att beskydda sig själv. Som resultat blir de ädelmodiga, hängivna, tappra, förlåtande och ibland hjältemodiga.

Nivå 2: Självtillit, styrka
Här använder Åttorna sin energi och viljestyrka för att bli oberoende och få kontroll över sitt eget liv. De är livfulla och handlingsorienterade. Självbild: ”Jag är stark, direkt och resursrik.”

Nivå 3: Självförtroende, ledarskap
Åttorna förstärker sin självbild genom att anta utmaningar. De bevisar sin styrka genom handling och genom att uppnå saker, genom att beskydda andra och ta hand om dem och genom att locka fram styrkan i andra människor. De är strategiska och beslutsamma och njuter av att förverkliga konstruktiva projekt.

Nivå 4–6: Genomsnittlig

Nivå 4: Pragmatisk, företagsam
Åttorna börjar bli rädda att de inte har tillräckliga resurser för att ro sina projekt i land eller axla sin roll som försörjare. De blir affärsmässiga och sluga, och de är ser till att få de resurser de vill ha. De är tävlingsinriktade och gömmer sina känslor inom sig.

Nivå 5: Självupphöjande, dominerande
De oroar sig för att andra inte ska respektera dem eller belöna dem efter förtjänst, så de försöker övertyga andra som sin egen viktighet. De skryter, bluffar och utfärdar stora löften för att få folk att ställa sig bakom deras planer. De är viljestarka och stolta och vill att andra ska veta vem som bestämmer.

Nivå 6: Konfronterande, avskräckande
De är rädda att andra inte står bakom dem och att det kan leda till att de förlorar greppet om situationen. De försöker pressa andra att göra som de vill genom hot och förtryck. De har också dåligt humör och trotsar alla krav som ställs på dem samtidigt som de pressar andra till gränsen.

Nivå 7–9: Psykologisk obalans

Nivå 7: Skoningslös, diktatorisk
På den här nivån blir Åttorna rädda att andra ska vänta sig emot dem, och det kan vara sant. De känner sig förrådda och oförmögna att lita på någon, fast beslutna att försvara sig till varje pris. De betraktar sig själva som laglösa, utanför samhällets normer, och kan vara rovgiriga, hämndlystna och våldsamma.

Nivå 8: Storhetsvansinnig, terroriserande
Behovet att skydda sig och rädslan för andras hämnd får dem att börja attackera potentiella rivaler innan de själva hinner bli hotade. De respekterar inga gränser och går snabbt över gränsen för vad de själva klarar. Vanföreställningar om osårbarhet kan få dem att försätta sig själva eller andra i fara.

Nivå 9: Sociopatisk, destruktiv
Insikten att de kan ha skaffat sig mäktiga fiender som kan förgöra dem blir för mycket för Psykologisk obalansa Åttor. De försöker förstöra allt hellre än att låta någon triumfera över dem eller kontrollera dem. De kan leva rövare och hjärtlöst förstöra allting i sin väg, kanske till och med mörda.

 

© The Enneagram Institute