Enneagrammets personlighetstypologi

Stress

Det man i det här sammanhanget brukar tala om som ”stress” är helt enkelt en rörelse mot ökade begränsningar minskad frihet. När en persons fixeringar tilltar, hans förmåga att iaktta sig själv avtar och hans personlighet och egostruktur härdas i stället för att mjukas upp – då lever personen under stress. Enneagramtekniskt sett innebär det att han börjar anta några av de negativa dragen hos sin stresspunkt. Hur detta kommer till uttryck och vilka av dessa egenskaper och beteenden som blir aktuella beror givetvis på personens inre medvetenhet och utvecklingsnivå. (Läs mer om utvecklingsnivåer här.) Inga av de egenskaper och beteenden som räknas upp nedan märks hos alla personer av en viss typ – men tendensen (eller ”potentialen” om man så vill) kan finnas hos personen när han lever under omständigheter av ökad stress och minskad integration.

Enneagram_plain-291x300

Nian

När Nians naturliga resurser och strategier – foglighet, rutiner, undertryckanden, eller kanske till och med missbruk – inte tycks räcka till börjar personligheten spä ut dem med sådana som den lånat från Sexan. Redan på ett tidigt stadium av sin mentala obalans (dvs en nivå som vi knappast ens skulle rubricera som ”obalans” eftersom den är så vanlig) kan Nian uppvisa strategier och reaktioner som egentligen inte finns i Nians naturliga arsenal. Det kan till exempel handla om lojalitet, plikttrogenhet, defensivitet, aggressivitet och lättretlighet, oförutsägbarhet, panik och irrationalitet.

Sexan
När Sexans naturliga resurser och strategier – lojalitet, analyserande, passiv aggressivitet, försiktighet, oförutsägbarhet eller cynism – inte tycks räcka till börjar personligheten spä ut dem med sådana som den lånat från Trean. Redan på ett tidigt stadium av sin mentala obalans (dvs en nivå som vi knappast ens skulle rubricera som ”obalans” eftersom den är så vanlig) kan Sexan uppvisa strategier och reaktioner som egentligen inte finns i Sexans naturliga arsenal. Det kan till exempel handla om att förställa sig, konkurrensbeteende, falskhet, förakt, självupphöjande, opålitlighet eller ren samvetslöshet.

Trean
När Treans naturliga resurser och strategier – effektivitet, jämförelser, proffsighet, konkurrensbenägenhet, självupptagenhet, fåfänga, opportunism eller fientlighet – inte tycks räcka till börjar personligheten spä ut dem med sådana som den lånat från Nian. Redan på ett tidigt stadium av sin mentala obalans (dvs en nivå som vi knappast ens skulle rubricera som ”obalans” eftersom den är så vanlig) kan Trean uppvisa strategier och reaktioner som egentligen inte finns i Treans naturliga arsenal. Det kan till exempel handla om försonlighet, självbelåtenhet, motstånd, försök att blindka andra, orealistiska synsätt, ”strutsmentalitet” eller dissociation.

Ettan
När Ettans naturliga resurser och strategier – debatter, idealism, stränghet, noggrannhet, sarkasm, kompromisslöshet och bitterhet – inte tycks räcka till börjar personligheten spä ut dem med sådana som den lånat från Fyran. Redan på ett tidigt stadium av sin mentala obalans (dvs en nivå som vi knappast ens skulle rubricera som ”obalans” eftersom den är så vanlig) kan Ettan uppvisa strategier och reaktioner som egentligen inte finns i Ettans naturliga arsenal. Det kan till exempel handla om hopplös längtan, upptrissade förväntningar, lynnighet, en känsla av utanförskap, självömkan, avsky eller självspäkelse.

Fyran
När Fyrans naturliga resurser och strategier – individualism, romantik, högdragenhet, självmedvetenhet, kinkighet, avundsjuka, sorg eller anklagelser – inte tycks räcka till börjar personligheten spä ut dem med sådana som den lånat från Tvåan. Redan på ett tidigt stadium av sin mentala obalans (dvs en nivå som vi knappast ens skulle rubricera som ”obalans” eftersom den är så vanlig) kan Fyran uppvisa strategier och reaktioner som egentligen inte finns i Fyrans naturliga arsenal. Det kan till exempel handla om sentimentalitet, närgångenhet, härsklystnad, dryghet, försök att skapa skuldkänslor hos andra eller tvångsmässig ”kärlek”.

Tvåan
När Tvåans naturliga resurser och strategier – att vara till lags, sentimentalitet, skvaller, dolda motiv, skenhelighet eller kvävande beteende – inte tycks räcka till börjar personligheten spä ut dem med sådana som den lånat från Åttan. Redan på ett tidigt stadium av sin mentala obalans (dvs en nivå som vi knappast ens skulle rubricera som ”obalans” eftersom den är så vanlig) kan Tvåan uppvisa strategier och reaktioner som egentligen inte finns i Tvåans naturliga arsenal. Det kan till exempel handla om okarakteristisk rättframhet, slughet, dominerande beteende, självupptagenhet, hot, konfrontationer, hämndlystnad eller ren våldsamhet.

Åttan
När Åttans naturliga resurser och strategier – drivenhet, rättframhet, skrytsamhet, dryghet, aggressivitet, cynism, brutalitet eller hämndlystnad – inte tycks räcka till börjar personligheten spä ut dem med sådana som den lånat från Femman. Redan på ett tidigt stadium av sin mentala obalans (dvs en nivå som vi knappast ens skulle rubricera som ”obalans” eftersom den är så vanlig) kan Åttan uppvisa strategier och reaktioner som egentligen inte finns i Åttans naturliga arsenal. Det kan till exempel handla om överdrivna förberedelser, osäkerhet, mentala sysselsättningar, känslor av avvisande, enstörighet eller avstängdhet.

Femman
När Femmans naturliga resurser och strategier – avvaktandehet, abstraktioner, spekulationer, mental intensitet, hånfullhet, arrogans, instabilitet eller mörka fantasier – inte tycks räcka till börjar personligheten spä ut dem med sådana som den lånat från Sjuan. Redan på ett tidigt stadium av sin mentala obalans (dvs en nivå som vi knappast ens skulle rubricera som ”obalans” eftersom den är så vanlig) kan Femman uppvisa strategier och reaktioner som egentligen inte finns i Femmans naturliga arsenal. Det kan till exempel handla om prylgalenhet, ytliga kunskaper, flyktighet, godtycklighet, okänslighet, otålighet, utsvävningar och mano-depressivitet.

Sjuan
När Sjuans naturliga resurser och strategier – konsumtion, variation, världsklokhet, improvisationer, nervositet, slösaktighet, nonchalans, barnslighet och bitterhet – inte tycks räcka till börjar personligheten spä ut dem med sådana som den lånat från Ettan. Redan på ett tidigt stadium av sin mentala obalans (dvs en nivå som vi knappast ens skulle rubricera som ”obalans” eftersom den är så vanlig) kan Sjuan uppvisa strategier och reaktioner som egentligen inte finns i Sjuans naturliga arsenal. Det kan till exempel handla om ”nyfrälsthet”, egensinnighet, irritation, perfektionism, kompromisslöshet, inskränkthet, självrättfärdighet och tvångsmässighet.