Enneagrammets personlighetstypologi

Integration och utveckling

En persons integrationspunkt är detsamma som hans eller hennes trygghetspunkt – den punkt som ligger i den smala änden av linjerna i enneagrambilden nedan. Det kanske kan verka konstigt att säga att integrationär detsamma som trygghet, och det är givetvis inte heller sant. När en individ integrerar (dvs utvecklas mot ökad psykologisk mognad) rör sig han eller hon mot integrationspunkten och börjar uppvisa några av de beteenden och egenskaper som vanligtvis brukar tillskrivas denna typ. En integrerad Femma kan till exempel börja uppvisa några av Åttans mer hälsosamma drag, till exempel handlingskraft, beslutsamhet och oräddhet. (En förflyttning till trygghetspunkten avser samma schematiska förflyttning, men då handlar det om att utöka sin redan existerande flora av strategier och överlevnadsmekanismer på ett sätt som inte befrämjar integration.)

Hur detta kommer till uttryck och vilka av dessa egenskaper och beteenden som blir aktuella beror givetvis på personens inre medvetenhet och utvecklingsnivå.Inga av de egenskaper och beteenden som räknas upp nedan märks hos alla personer av en viss typ – men tendensen (eller ”potentialen” om man så vill) kan finnas hos personen när han lever under omständigheter då man ”har sitt på det torra”.

Enneagram_plain-291x300

Nian

En integrerad Nia – en Nia som har mognat och utvecklats och i allt högre grad genomskådar personlighetens knep – börjar uppvisa drag som vanligen associeras med mogna Treor. Detta betyder inte att Nian blir en Trea – han eller hon är fortfarande en Nia med vissa egenskaper och beteenden gemensamma med andra mogna Nior. Att säga att Nian ”integrerar på Trean” är ett sätt att visa hur Nians typiska problem – mental lättja och undvikande av problem – kan övergå i handlingskraft, motivation och målmedvetenhet.

Trean
En integrerad Trea – en Trea som har mognat och utvecklats och i allt högre grad genomskådar personlighetens knep – börjar uppvisa drag som vanligen associeras med mogna Sexor. Detta betyder inte att Trean blir en Sexa – han eller hon är fortfarande en Trea med vissa egenskaper och beteenden gemensamma med andra mogna Treor. Att säga att Trean ”integrerar på Sexan” är ett sätt att visa hur Treans typiska problem – konkurrenstänkande, självupptagenhet och förakt – kan övergå i lojalitet, ärlighet och oräddhet.

Sexan
En integrerad Sexa– en Sexa som har mognat och utvecklats och i allt högre grad genomskådar personlighetens knep – börjar uppvisa drag som vanligen associeras med mogna Nior. Detta betyder inte att Sexan blir en Nia – han eller hon är fortfarande en Sexa med vissa egenskaper och beteenden gemensamma med andra mogna Sexor. Att säga att Sexan ”integrerar på Nian” är ett sätt att visa hur Sexans typiska problem – ifrågasättande, pessimism och ängslighet– kan övergå i inre trygghet, beslutsamhet och verklig tillit.

Ettan
En integrerad Etta – en Etta som har mognat och utvecklats och i allt högre grad genomskådar personlighetens knep – börjar uppvisa drag som vanligen associeras med mogna Sjuor. Detta betyder inte att Ettan blir en Sjua – han eller hon är fortfarande en Etta med vissa egenskaper och beteenden gemensamma med andra mogna Ettor. Att säga att Ettan ”integrerar på Sjuan” är ett sätt att visa hur Ettans typiska problem – kompromisslöshet, kritik och egensinnighet – kan övergå i vänlighet, livsbejakande och optimism.

Sjuan
En integrerad Sjua – en Sjua som har mognat och utvecklats och i allt högre grad genomskådar personlighetens knep – börjar uppvisa drag som vanligen associeras med mogna Femmor. Detta betyder inte att Sjua blir en Femma – han eller hon är fortfarande en Sjua med vissa egenskaper och beteenden gemensamma med andra mogna Sjuor. Att säga att Sjuan ”integrerar på Femman” är ett sätt att visa hur Sjuans typiska problem – omåttlighet, impulsivitet och påklistrad glättighet – kan övergå i sann glädje, mental nykterhet och inre tillfredsställelse.

Femman
En integrerad Femma– en Femma som har mognat och utvecklats och i allt högre grad genomskådar personlighetens knep – börjar uppvisa drag som vanligen associeras med mogna Åttor. Detta betyder inte att Femman blir en Åtta – han eller hon är fortfarande en Femma med vissa egenskaper och beteenden gemensamma med andra mogna Femmor. Att säga att Femman ”integrerar på Åttan” är ett sätt att visa hur Femmans typiska problem – abstraktioner, avvaktandehet och ignorerande av egna behov – kan övergå i medkänsla, expansivitet och revolutionär energi.

Åttan
En integrerad Åtta – en Åtta som har mognat och utvecklats och i allt högre grad genomskådar personlighetens knep – börjar uppvisa drag som vanligen associeras med mogna Tvåor. Detta betyder inte att Åttan blir en Tvåa – han eller hon är fortfarande en Åtta med vissa egenskaper och beteenden gemensamma med andra mogna Åttor. Att säga att Åttan ”integrerar på Åttan” är ett sätt att visa hur Åttans typiska problem – kamplystnad, aggressivitet och konfrontation – kan övergå i osjälviskhet, mjukhet och medkänsla

Tvåan
En integrerad Tvåa – en Tvåa som har mognat och utvecklats och i allt högre grad genomskådar personlighetens knep – börjar uppvisa drag som vanligen associeras med mogna Fyror. Detta betyder inte att Tvåan blir en Fyra – han eller hon är fortfarande en Tvåa med vissa egenskaper och beteenden gemensamma med andra mogna Tvåor. Att säga att Tvåan ”integrerar på Fyran” är ett sätt att visa hur Tvåans typiska problem – smicker, förställdhet och uppoffringar – kan övergå ödmjukhet, inre rikedom och medvetenhet om egna behov.

Fyran
En integrerad Fyra – en Fyra som har mognat och utvecklats och i allt högre grad genomskådar personlighetens knep – börjar uppvisa drag som vanligen associeras med mogna Ettor. Detta betyder inte att Fyran blir en Etta – han eller hon är fortfarande en Fyra med vissa egenskaper och beteenden gemensamma med andra mogna Fyror. Att säga att Fyran ”integrerar på Ettan” är ett sätt att visa hur Fyrans typiska problem – ointresse (av allt som inte har med Fyran själv att göra), melankoli och lynnighet – kan övergå i sant livsbejakande, inspiration och försoning.