Enneagrammets personlighetstypologi

Essentiella aspekter – våra innersta gåvor

Som människor föds vi alla med en särskild gåva eller essentiell kvalitet. Man skulle kunna säga att olika nyanser av livet är betonade hos olika individer. Det handlar om exempelvis livskraft, perfektion, värde eller glädje. Men dessa aspekter tillhör vårt inre väsen, inte egot och världen, och när vi som barn utvecklar vårt jag och anpassar oss till livet i världen tappar vi kontakten med de här aspekterna. Här nedan kan du läsa lite grundläggande information om vilken nyans av livet som är betonad hos var och en av typerna.

Hos Ettan är gåvan renhet och perfektion; förmågan att känna och se den inneboende perfektionen i allting. Precis som de andra typerna tappar Ettan tidigt kontakten med den här essentiella aspekten tidigt i livet, men det finns ett minne kvar som driver dem att försöka återskapa den på konstgjord väg. En personlighetstyp uppstår som är samvetsgrann, idealistisk och rationell. Hela mönstret uppstår för att personligheten försöker skapa perfektion, som ersättning för den essentiella kontakten. Det uppstår en rädsla för att vara dålig eller göra fel , eftersom den upplevelsen skulle vara motsatsen till det de eftersträvar. Om du håller det i minnet när du läser om Ettan får du en större förståelse för varför personligheten är som den är.

Hos Tvåan är gåvan kärlek – förmågan att känna, uttrycka och uppleva kärlek. Precis som de andra typerna tappar Tvåan tidigt kontakten med den här essentiella aspekten tidigt i livet, men det finns ett minne kvar som driver dem att försöka återskapa den på konstgjord väg. En personlighet uppstår som är generös, hjälpsam och omhändertagande. Hela mönstret uppstår för att personligheten försöker skapa kärlek, som ersättning för den essentiella kontakten. Det uppstår en rädsla för att inte vara älskad eller kunna älska, eftersom den upplevelsen skulle vara motsatsen till det de eftersträvar. Om du håller det i minnet när du läser om Tvåan får du en större förståelse för varför personligheten är som den är.

Hos Trean handlar det om värde – förmågan att se det inneboende värdet hos allting, inräknat sig själv. Precis som de andra typerna tappar Trean tidigt kontakten med den här essentiella aspekten tidigt i livet, men det finns ett minne kvar som driver dem att försöka återskapa den på konstgjord väg. En personlighet uppstår som är målinriktad, effektiv och ambitiös. Hela mönstret uppstår för att personligheten försöker skapa värde, som ersättning för den essentiella kontakten. Det uppstår en rädsla för att sakna inneboende värde, eftersom den upplevelsen skulle vara motsatsen till det de eftersträvar. Om du håller det i minnet när du läser om Trean får du en större förståelse för varför personligheten är som den är.

Hos Fyran handlar det om djup – upplevelsen av det oerhörda djupet i skapelsen och vår unika upplevelse av den. Precis som de andra typerna tappar Fyran tidigt kontakten med den här essentiella aspekten tidigt i livet, men det finns ett minne kvar som driver dem att försöka återskapa den på konstgjord väg. En personlighet uppstår som är reserverad, känslig och kreativ. Hela mönstret uppstår för att personligheten försöker skapa djup, som ersättning för den essentiella kontakten. Det uppstår en rädsla för att vara medelmåttig och utan personlig betydelse, eftersom den upplevelsen skulle vara motsatsen till det de eftersträvar. Om du håller det i minnet när du läser om Fyran får du en större förståelse för varför personligheten är som den är.

Hos Femman handlar det om tomhet och klarhet – den absoluta kunskapen om sanningen. Precis som de andra typerna tappar Femman tidigt kontakten med den här essentiella aspekten tidigt i livet, men det finns ett minne kvar som driver dem att försöka återskapa den på konstgjord väg. En personlighet uppstår som är reserverad, uppmärksam och analytisk. Hela mönstret uppstår för att personligheten försöker skapa klarhet, som ersättning för den essentiella kontakten. Det uppstår en rädsla för att inte veta vad som är sant och verkligt, eftersom den upplevelsen skulle vara motsatsen till det de eftersträvar. Om du håller det i minnet när du läser om Femman får du en större förståelse för varför personligheten är som den är.

Hos Sexan handlar det om vägledning och vakenhet – förmågan att varsebli det som sker så detaljerat som möjligt och få tillgång till den inre vägledning som det innebär. Precis som de andra typerna tappar Sexan tidigt kontakten med den här essentiella aspekten tidigt i livet, men det finns ett minne kvar som driver dem att försöka återskapa den på konstgjord väg.  En personlighet uppstår som är ifrågasättande, ansvarsfull och orolig. Hela mönstret uppstår för att personligheten försöker skapa vakenhet, som ersättning för den essentiella kontakten. Det uppstår en rädsla för att stå utan stöd och tydliga instruktioner, eftersom den upplevelsen skulle vara motsatsen till det de eftersträvar. Om du håller det i minnet när du läser om Sexan får du en större förståelse för varför personligheten är som den är.

Hos Sjuan handlar det om glädje – den djupa, innerliga glädjen över livet och alla upplevelser det erbjuder. Precis som de andra typerna tappar Sjuan tidigt kontakten med den här essentiella aspekten tidigt i livet, men det finns ett minne kvar som driver dem att försöka återskapa den på konstgjord väg. En personlighet uppstår som är entusiastisk, upptagen och impulsiv. Hela mönstret uppstår för att personligheten försöker skapa glädje, som ersättning för den essentiella kontakten. Det uppstår en rädsla för att fastna i inre smärta eller att behov inte blir uppfyllda, eftersom den upplevelsen skulle vara motsatsen till det de eftersträvar. Om du håller det i minnet när du läser om Sjuan får du en större förståelse för varför personligheten är som den är.

Hos Åttan handlar det om själva livskraften – förmågan att uppleva livskraften direkt och använda den. Precis som de andra typerna tappar Åttan tidigt kontakten med den här essentiella aspekten tidigt i livet, men det finns ett minne kvar som driver dem att försöka återskapa den på konstgjord väg. En personlighet uppstår som är kraftfull, handlingskraftig och viljestark. Hela mönstret uppstår för att personligheten försöker skapa livskraft, som ersättning för den essentiella kontakten. Det uppstår en rädsla för att bli kränkt eller kontrollerad, eftersom den upplevelsen skulle vara motsatsen till det de eftersträvar. Om du håller det i minnet när du läser om Åttan får du en större förståelse för varför personligheten är som den är.

Hos Nian handlar det om enhet och varande – om förmågan att uppleva enheten mellan allting som är och sin egen tillhörighet. Precis som de andra typerna tappar Nian tidigt kontakten med den här essentiella aspekten tidigt i livet, men det finns ett minne kvar som driver dem att försöka återskapa den på konstgjord väg. En personlighet skapas som är stabil, trevlig och osynlig. Hela mönstret uppstår för att personligheten försöker skapa enhet, som ersättning för den essentiella kontakten. Det uppstår en rädsla för splittring och konflikter, eftersom det skulle upplevas som en motsats till det de eftersträvar. Om du håller det i minnet när du läser om Nian får du en större förståelse för varför personligheten är som den är.