Enneagrammets personlighetstypologi

Den sociala instinkten – ”navigerande”

Den sociala eller navigerande instinkten handlar inte om att ”vara social”, umgås med människor eller gå på fest. Det är den här instinkten som ligger bakom vårt starka behov av att bli omtyckta av och känna oss trygga med andra människor. Människan som art behöver samarbeta med andra för att överleva, och den sociala/navigerande instinkten ser till att detta samarbete fungerar. När det är den sociala/navigerande instinkten dominerar hos någon fokuserar den personen på att bli accepterad av omgivningen och att ha någonting att bidra med. När dessa personer interagerar med andra är de omedvetet uppmärksamma på den andra personens reaktioner på dem. De som har en stark social/navigerande instinkt är också mycket intresserade av att veta vad som pågår runtomkring dem i världen, och de behöver sitt personliga nätverk för att bearbeta upplevelser och ladda batterierna.

Sociala/navigerande typer tycker mycket om att interagera med andra människor även om de ironiskt nog ofta undviker att släppa andra alltför nära inpå livet. Om en sådan person blir psykologiskt instabil eller på annat sätt osund slår instinkten (precis som de övriga instinkterna) tillbaka och ger upphov till pr0blem på just det område i livet som den normalt stöder. Personen börjar bli rädd för andra och får svårt att lita på dem, men kan ändå inte riktigt ge upp sin inblandning i de sociala sammanhang där han är aktiv.

Om den sociala/navigerande instinkten är den lägst prioriterade kanske personen inte spontant ser vitsen med att ha sociala kontakter eller nätverk, och det är vanligt att en sådan människa avfärdar andras åsikter och uppfattningar. Han har som bäst en svag känsla av samhörighet med det samhälle han lever i och känner sig som om han varken behöver eller behövs av andra människor. Resultatet kan bli missförstånd och svårighet att kommunicera.