Enneagrammets personlighetstypologi

Bekväm trygghet

En persons trygghetspunkt är detsamma som hans eller hennes integrationspunkt – den punkt som ligger i den smala änden av linjerna i enneagrambilden nedan. Det kanske kan verka konstigt att säga att trygghet är detsamma som integration, och det är givetvis inte heller sant. När en individ integrerar (dvs utvecklas och uppnår ökad psykologisk mognad) rör sig han eller hon mot integrationspunkten och börjar uppvisa några av de beteenden och egenskaper som vanligtvis brukar tillskrivas denna typ. En integrerad Femma kan till exempel börja uppvisa några av Åttans mer hälsosamma drag, till exempel handlingskraft, beslutsamhet och oräddhet.

En ”trygg livssituation” avser här till exempel ett stabilt förhållande eller en fast anställning – en möjlighet att börja slappna av (eller slöa till!) en smula i vardagen.  Under sådana omständigheter kan personen också börja uppvisa drag som vanligen tillhör integrationspunkten, men nu handlar det inte om de mest mogna och utvecklade dragen utan mer om normalneurotiska (dvs ”som folk är mest”) strategier och mekanismer. En Åtta som besöker sin trygghetspunkt Tvåan kan till exempel börja uppvisa manipulativa eller kvävande tendenser. Till skillnad från integrationsrörelsen innebär detta alltså inte någon ökad utveckling utan bara en ny nyans åt de strategier och vanor som typen redan har i sig själv.

Hur detta kommer till uttryck och vilka av dessa egenskaper och beteenden som blir aktuella beror givetvis på personens inre medvetenhet och utvecklingsnivå. Inga av de egenskaper och beteenden som räknas upp nedan märks hos alla personer av en viss typ – men tendensen (eller ”potentialen” om man så vill) kan finnas hos personen när han lever under omständigheter då man ”har sitt på det torra”.

 

 

Nian
En Nia som lever under avslappnade och trygga omständigheter kan ibland ta till några av Treans typiska drag och bli mer imagemedveten, driven och fåfäng. (Det kan givetvis handla om vilka medelmåttiga Trea-drag som helst; om du vill få en tydligare bild kan du läsa Treans personlighetsbeskrivning.)

Treans
En Trea som lever under avslappnade och trygga omständigheter kan ibland ta till några av Sexans typiska drag och bli mer analyserande, ifrågasättande, ängslig och sarkastisk. (Det kan givetvis handla om vilka medelmåttiga Sexa-drag som helst; om du vill få en tydligare bild kan du läsa Sexans personlighetsbeskrivning.)

Sexans
En Sexa som lever under avslappnade och trygga omständigheter kan ibland ta till några av Nians typiska drag och bli mer ursäktande, oengagerad och envis. (Det kan givetvis handla om vilka medelmåttiga Nia-drag som helst; om du vill få en tydligare bild kan du läsa Nians personlighetsbeskrivning.)

Ettan
En Etta som lever under avslappnade och trygga omständigheter kan ibland ta till några av Sjuans typiska drag och bli mer materialistisk, trendig, omåttlig och slösaktig. (Det kan givetvis handla om vilka medelmåttiga Sjua-drag som helst; om du vill få en tydligare bild kan du läsa Sjuans personlighetsbeskrivning.)

Sjuan
En Sjua som lever under avslappnade och trygga omständigheter kan ibland ta till några av Femmans typiska drag och bli mer avvaktande, analyserande, disträ, spekulerande, upptagen, hånfull, stridslysten och pessimistisk. (Det kan givetvis handla om vilka medelmåttiga Femma-drag som helst; om du vill få en tydligare bild kan du läsa Femmans personlighetsbeskrivning.)

Femman
En Femma som lever under avslappnade och trygga omständigheter kan ibland ta till några av Åttans typiska drag och bli mer hårdför, rakt på sak, driven, dominerande, oslipad, egocentrisk, fräck, hotfull eller aggressiv. (Det kan givetvis handla om vilka medelmåttiga Åtta-drag som helst; om du vill få en tydligare bild kan du läsa Åttans personlighetsbeskrivning.)

Åttan
En Åtta som lever under avslappnade och trygga omständigheter kan ibland ta till några av Tvåans typiska drag och bli mer manipulativ, krävande, demomstrativ, påflugen, uppoffrande, avundsjuk, falsk eller självbelåten. (Det kan givetvis handla om vilka medelmåttiga Tvåa-drag som helst; om du vill få en tydligare bild kan du läsa Tvåans personlighetsbeskrivning.)

Tvåan
En Tvåa som lever under avslappnade och trygga omständigheter kan ibland ta till några av Fyrans typiska drag och bli mer dramatisk, indirekt, sårbar, tillbakadragben, mystisk, självupptagen, ointresserad och kinkig. (Det kan givetvis handla om vilka medelmåttiga Fyra-drag som helst; om du vill få en tydligare bild kan du läsa Fyrans personlighetsbeskrivning.)

Fyran
En Fyra som lever under avslappnade och trygga omständigheter kan ibland ta till några av Ettans typiska drag och bli mer debattbenägen, opersonlig, egensinnig och kritisk. (Det kan givetvis handla om vilka medelmåttiga Etta-drag som helst; om du vill få en tydligare bild kan du läsa Ettans personlighetsbeskrivning.)