Upptäck enneagrammets personlighetstypologi

Enneagrammet_space_rFunderar du någonsin över varför du resonerar som du gör – varför du beter dig på samma sätt om och om igen, trots att du kanske förstår att du lägger krokben för dig själv? Kanske kan du finna svaren i Enneagrammet, som beskriver nio olika personlighetstyper. Systemet är kraftfullt och dynamiskt, men samtidigt lätt att sätta sig in i. Det tillhör de där sakerna som man, just när man tycker att man börjar förstå dem, uppvisar en hel rad nya dimensioner att upptäcka.

Snabböversikt av de nio typerna 

Läs mer om vad Enneagrammet används till

Introduktionskurs online

Kurser i inre utveckling

Personlighet utforskas bäst i tre dimensioner. Välkommen till Levande kraft!

Vill du ha bättre självkänsla? Mer glädje i livet? Starkare beslutsamhet? Ett mer lättillgängligt inre lugn? Vill du vakna på morgonen och känna dig stark, grundad och tacksam över livet? Välkommen på kurs! Kursen tar upp aspekter av enneagrammet men behandlar det inte som system, och det är inget krav att man känner till det. Kursledarna har dock en djupgående förståelse för enneagrammet och kan vägleda dig i din personliga utveckling.

Läs mer om kursen eller ta kontakt nu!

Vill du lära dig möta andra och dig själv?

EGOBITAR är en utbildning för dig som hjälper eller leder andra (och för alla som vill växa och utvecklas)!

Välkommen till det upplevelsebaserade, diplomerande utvecklingsprogrammet Egobitar för dig som möter och hjälper människor att växa. Utbildningen vänder sig till coacher, tränare, terapeuter, anställda inom kyrkan och chefer av alla slag – kort sagt, personer som använder en stor del av sin arbetstid åt att möta, bemöta och hjälpa andra människor. Naturligtvis är den öppen även för dig som ”bara” vill utvecklas som människa.

Läs mer om utbildningen eller ta kontakt nu!

Ring-mer